Studenti v bytě s bývalými bezdomovci. S Architekty bez hranic o projektech, které spojují

6. září 2022

„Normálně za architektem přijde klient s nějakým zadáním. My se spíš snažíme všímat si problémů a být hybateli změny,“ říkají Karolína Kripnerová a Pavlína Suchá ze spolku Architekti bez hranic.

Že architekti mohou zlepšovat město kolem sebe si poprvé ověřili v Praze na Vltavské. Architekti bez hranic navrhli barevné řešení podchodů pod Hlávkovým mostem, aby tam nemuseli bloudit.

Architekti bez hranic Pavlína Suchá a Karolína Kripnerová

Scházeli se tehdy v budově Elektrických podniků přímo vedle nepřátelského místa. „V podchodech jsme se tam nevyznali a bloudili. Zároveň tam žije komunita lidí bez domova, to místo je extra zanedbané, nesvítilo tam světlo a tak dále. Řekli jsme si, že jestli máme řešit veřejný prostor, tak tady máme první problém přímo před očima,“ říká Karolína Kripnerová.

Dál pokračovali podobně. Hledají problematická místa a snaží se je zlepšit. Karolína napsala dizertaci o domech na půl cesty pro děti, které opouští dětské domovy. Jak architekti řeší bezdomovectví bude dál zkoumat v USA díky Fulbrightově stipendiu. Pavlína Suchá se zajímá o vyloučené lokality a s kolegy a místními hledají způsoby, jak zlepšit veřejný prostor na sídlišti Chánov v Mostě, které je symbolem segregace v Česku. Co tam chtějí prosadit? Proč jsou důležité tři lavičky? Nezničí je místní obyvatelé? A proč není dobré stavět pro Romy kontejnerové domy?

Architekti bez hranic ve spolupráci s Artyčok TV natočili také několik filmů v cyklu Architektura soužití. Jeden z nich je o vídeňském domě VinziRast-mittendrin, kde spolu žijí studenti s lidmi, kteří byli dříve bez domova. Jaké to je? Jak je dům navržený, aby soužití fungovalo?

Karolína Kripenrová pracuje v ateliéru Kazimour Kripnerová architekti, Pavlína Suchá v Institutu plánování a rozvoje, takže jsme mluvily o jejich běžné architektonické práci. Jak se přistavuje barokní fara? A co bude v Letňanech? A proč pracují jen čtyři dny v týdnu?

O překračování hranic architektury, ghettech a zanedbaných podchodech s Pavlínou Suchou a Karolínou Kripnerovou.

Spustit audio