Turbantologie se Slugabedem: Nerad mluvím o své hudbě, lol

03156470.jpeg

Slugabed je dost možná ten „Coolest“ producent současnosti.

Alespoň to implikuje název jeho posledního EP pro vlastní label Activia Benz – a taky fakt, že jej vydal na plážovém ručníku. Taky je prvním hostujícím umělcem v turbaní sérii Turbantologie, ve které se představil s výživným rozhovorem o hudbě, jídle, zvířatech a ručnících a několika raritními tracky vlastní výroby. To vše (i anglická verze článku) níže!

Ahoj Gregu! Jaké je tvé oblíbené jídlo kromě skotského vejce?
Mám dost rád „vejce v okně“ (jinak taky Peškův toust). Pro ty, kdo nevědí, o co jde, je to, když doprostřed toustu uděláte díru, do které rozklepnete vejce. Kromě toho mám taky rád skutečné jídlo, které servírují v restauracích a podobně.

Slugabed je archaické slovo pro člověka, kterému se nikdy nechce z postele. Opravdu to odpovídá tvému charakteru? Soudě dle množství tvých hudebních aktivit o tom trochu pochybuju…
Ranní vstávání mi pořád moc nejde, ale už jsem v tom o dost lepší než dříve. To jméno je z doby, kdy mi bylo asi 15 a neustále jsem zaspával školu. Teď se budím většinou každý den kolem půl osmé. Ale nemám to rád.

Co se týče těch tvých aktivit – jednou z těch stále čerstvých je tvůj label Activia Benz, který už bude mít skoro dva roky. Jsi na své „label baby“ pyšný?
To tedy jsem.

Kde se nyní myšlenkami pohybuješ, co se týče hudby, ale i života a dalších věcí?
To se pořád mění, mám pocit, že dělám jiné věci každé dva týdny. Miluju dělat hudbu a zároveň se při tom vykašlat na všechny žánry a další věci. Doufám, že se mi brzy podaří udělat další album. A jinak, život je v pohodě. Slunce dost svítí, což je bezva. Nedávno jsem měl skvělej burger třeba. Je to libec.

03156469.jpeg

Právě jsem dočetl tiskovou zprávu k tvému poslednímu EP Coolest, kterou sis napsal sám, a to dost vtipným způsobem. Vychází mi z toho, že mluvit o své vlastní hudbě pro tebe není problém – tak bych tě poprosil, abys nám poskytl její co nejvýstižnější definici…
Nesnáším, když musím mluvit o své hudbě, lol. Nesnáším psaní tiskových zpráv. Což je možná důvod, proč spoustě lidem přijdou vtipné. Pokoušel jsem se o klasický „popiš hudbu tak, aby to znělo cool“ postup, ale prostě jsem to s kamennou tváří nedal a v půlce to vzdal. Moje hudba je prostě nějaká hudba, kterou dělám já. Nechci o ní mluvit – leda bys mě zastihl v ten pravý čas. Radši bych se bavil o hudbě, kterou dělají jiní. Nevím.

Ve všem, co děláš, se zdá být humor neoddělitelnou součástí. Co je dle tvého názoru nejvtipnější věc? A jaké je podle tebe nejlegračnější zvíře?
Říkáš, že humor je neoddělitelnou součástí všeho, co dělám, ale to rozhodně není schválně. Každopádně humor je legrační, aspoň myslím, takže proč ne. Co se týče zvířat, líbí se mi, když se chovají jako lidé. Jako když třeba kočky stojí na zadních nebo kýchají. Tuším, že mám rád kočky. Lidé jsou ale taky srandovní.

Když je řeč o zvířatech – slyšel už jsi o „ručníkových zvířátkách“? A jinak, co je tak skvělého na ručnících?
O ručníkových zvířátkách jsem neslyšel, ale rád se nechám poučit. Můj „Coolest“ plážový ručník je jinak nejlepší ručník široko daleko, je taky měkoučký a hebký a užitečný. Taky dost drahý, LOL.

Teď když jsi vydal své Coolest EP na ručníku, dosahuje při tom nemyslitelné úrovně „cool“, co bude dál? Je vůbec ještě v rámci „cool“ věcí něco za tím?
Inu, Activia Benz plánuje pokračovat ve vydávání hudby na rozličných formátech, včetně talířů a dalších užitečných věcí. Buďte ve střehu! Jsme rádi, když věci, které děláme, nejsou jen cool, ale zároveň je možné je používat i v běžném životě, což je ve výsledku činí ještě víc cool. Co se týče mě, budu dál dělat to, co až dosud, a pokoušet se dál dělat tráčky, které mám rád.

Co se týče Activia Benz – nějaké náznaky, co přesně můžeme čekat do budoucna? Nějací noví Activia Frenz?
Máme spoustu plánů. Pořád plánujeme. Ještě více releasů, kompilací, koncertů, oblečení atd. Jsme jen trochu pomalí v tom, to všechno zrealizovat (haha).

S kým bys chtěl v současnosti nejraději spolutvořit? Nějací umělci/labely, kteří ti nedávají momentálně spát?
Už nějakou chvíli se hodlám dostat do studia s A. G. Cookem, což by mohla být doopravdy zábava. Taky se chystám pozvat Segu Bodegu na těstoviny a nějaké to hraní na klávesy. Tihle dva jsou moji nejoblíbenější producenti právě teď. Taky by mi nevadilo spolupracovat s Kanyem Westem.

03156472.jpeg

Některé z mých nejoblíbenějších tráčků od tebe jsou remixy/covery popových klasik, ať už jde o Wham!, Rogera Sancheze, Ricka Jamese, nebo Darude. Je za nimi nějaký tvůj specifický koncept „provinilého potěšení“ (guilty pleasure)?
Ne, prostě někdy jen chci dělat takovéhle věci. Většinu času je sice nedělám, ale zdá se, že jde o tracky, které si lidi nejvíce pamatují. Remixování je zábavné trochu jiným způsobem, protože začínáte už s něčím na vytváření/přetváření před sebou, na rozdíl od zbytku tvorby. Většina toho vznikne, když tzv. blbnu ve studiu.

Slyšel jsem, že se ti docela líbí v Praze, kde jsi v nedávné době hrál už třikrát. Co tě zde nejvíce baví/udivuje? A pokud bys mohl importovat jednu věc zpátky do Anglie, která by to byla (pokud vůbec nějaká)?
No, všechno vaše pivo už lze najít v Anglii, takže si u vás musím vystačit jen s lidmi. Češi mi přijdou hodně otevření a zapálení do toho, co dělají – a párty jsou u vás taky vždycky libec. Akorát si nejsem moc jistý vaším jídlem, bez urážky. Když sním talíř typického českého jídla, potřebuju si vždycky tak na hodinu lehnout. Na druhou stranu je docela chutné. Jenom nebezpečné.

Bonusová otázka: Co přesně je Bombok?
Tlustý zlatý chlápek. Videoklip k tomu tracku už má i svou stránku na IMDB! To by snad mohlo leccos vysvětlit.

Turbanthology w. Slugabed: „I hate talking about my music lol.“
Slugabed may be the Coolest guy (and Bombok) around. At least that’s what the title of his latest EP for his own label Activia Benz implies – and also the fact, that he put it out on a beach towel. He is also the first guest artist in a new Turban series „Turbanthology“ bringing a „turbanter“ kind of interview about music, food, animals and towels as well as some rare tracks from the man himself. Check it all below!

Hey Greg! What would be your favourite dish beside Scotch egg, Gregg?
I like „Egg in a Window“. For those who don’t know, it‘s where u fry bread with a hole in it
and crack an egg in the hole. I also like real food like what restaurants serve etc.

„Slugabed“ is an archaic word standing for a lazy person, who never ever gets out of bed.
Does it really match your character? I would kind of doubt that taking in account the
sheer number of your musical activities…
I’m not very good at mornings, but I’m better than i used to be. The name came about
when I was about 15 and I would not get up for school. These days I get up around 7.30
most days. But I don’t like it.

Talking about your activities – one from your latest is your label Activia Benz, which is
close to being 2 years old now. Are you proud of your label baby?
Sure I am.

Where is your head at right now (in terms of music mainly, but also life, etc.)?
Constantly changing really...seem to be making different stuff every couple weeks. I’m just loving writing music and not really allowing anything like genre orimage or anything get in the way. Hopefully I will be able to sit down and actually write another album soon. Life is cool too. The sun is out a lot which is nice. Had a nice burger the other day. Yeah it‘s cool.

I just the read the press release for your newest Coolest EP, which you wrote yourself in a very funny way. I take its no problem for you to talk about your music so pleases give us the most accurate description you can of your music…
I hate talking about my music lol. I hate writing press releases. That‘s why they come across funny to some people. I tried the whole “describe the music and make it sound cool” thing, but I really can’t do that with a straight face so that‘s why I gave up half way through. My music is just some music that I make. I don’t wanna talk about it…maybe I will if u catch me at the right time. I’d rather talk about other people’s music. I dunno.

There was always a lot of fun in your funk and tongue-in-cheek web humour 2.0 seems to be incorporated in everything you do. What is like the funniest thing for you? Like what would be the funniest animal?
You say humour is incorporated in everything I do but thats not really intentional. Humour is funny tho I guess, so why not. I like it when animals act like people. Like when cats stand on their hind legs, or sneeze. I like cats I guess. Also humans are funny.

03156471.jpeg

Talking about animals – have you heard of „towel animals“? And what’s up with the towel in general?
Not heard of towel animals. Please enlighten me… My “Coolest” beach towel is the coolest beach towel around, and is also soft and fluffy and useful. Expensive though, LOL.

Now when you put out your Coolest EP on a towel reaching the unthinkable levels of coolness already, what’s the next frontier? How cool can you go next?
Well Activia Benz is going to continue releasing on various formats including plates and other useful things. Stay tuned for more releases being announced in the near future! We like to think not only are these things cool but they can be used in everyday life, which is even more cool. As for myself, I will continue doing what I always do and trying to write songs that I like.

Gettin back to Activia Benz – any hints of what to expect from it in the future? Like some Future collaboration? And did you make recently any new Activia Frenz?
We have so many plans. Always planning. More releases, compilations, shows, clothing etc… We are just quite slow and getting it all moving haha.

What would be your dream collaboration like of all the time and right at the moment? Any artist/label/sound that currently won’t let you sleep (or reversely, get out of bed)?
I’ve been meaning to get in the studio with A. G. Cook for a while which would be really fun I think. Also gunna invite Sega Bodega over for some pasta and a play on the keyboards soon. Those are two of my fav producers right now. Also wouldn’t mind working with Kanye.

03107016.jpeg

Some of my favourite tracks from you being your covers/flips/versions/remixes/whatever of some pop classics, being it Wham!, Roger Sanchez, Rick James or Darude. I’m not trying to be (da)rude, but what’s up with all those old, new, borrowed or blue stuff? Like is there any kind of „quilty pleasure“ concept to your taste?
Naw, I just sometimes wanna do that stuff. Most of the time I do not do that stuff but that seems to be the stuff that people remember. Remixing is fun in a different way because it offers u an initial catalyst to work around, rather than starting with a blank slate. I guess I just have fun in the studio and sometimes something stupid comes out?

I heard you kind of feel like almost at home in Prague, already played there 3 times as far as I know. What strikes you the most there? I mean, like what would be the one thing you would import back to UK from Czech republic (if there’s any)?
Well we already have all your beer here, so I guess I would have to go with the people. Czech people seem very open and enthusiastic and that makes for a great party. Not 100% sure about your food though, no offence. If I have a plate of czech food I need a lie down for about an hour. Its tasty tho. Just dangerous.

And a bonus one: What really is a BOMBOK?
A fat gold guy. We got a IMDB page for the vid!! That might explain a little more.

Turban Playlist 28.6. 2014:
Slugabed - Bombok (Activia Benz, 2013)
Slugabed - Coolest Breeze Goin (Activia Benz, 2014)
Slugabed - Another Chance 2K14 (Activia Benz, 2014)
Slugabed - getobonk (unreleased)
Slugabed - a sheep skit (unreleased)
Slugabed - once a philosopher (unreleased)
Slugabed - the only way out is up (unreleased)
Hannah Diamond - Pink and Blue (Slugabed PANKNBLEU remix) (unreleased)