Tyjátr – Punk Rock! Prásk!

16. duben 2012

Studenti třetího ročníku herectví a čtvrtého ročníku režie a dramaturgie na DAMU se postarali o vydařený vstup do divadla DISK. Svou první absolventskou inscenaci vytvořili podle hry Punk Rock současného britského dramatika Simona Stephense.

Dramaturgicky velmi dobře zvolený text odpovídá věkovému i genderovému rozvrstvení hereckého ročníku. Navíc je vždy sympatické vidět, jak budoucí absolventi inscenují současnou světovou dramatiku.

Hra Punk Rock je v Evropě oceňovaným představením, které provokativně a bez skrupulí zaostřuje na problémy spojené s životním stylem dospívající mládeže. Problém izolace v komunitě, pocit méněcennosti, bezvýznamnosti a vykořeněnosti často vedou jedince k sebedestruktivním sklonům, nebo hůř k destrukci jeho okolí. Narcistní, agresivní a nestabilní porucha osobnosti vede povětšinou k jedinému možnému činu, který se stává tragédií pro celou společnost. O současné mládeži, jejich manipulativních a děsivých praktikách a jedné sociologické noční můře polemizuje v inscenaci Punk Rock režisér Ivo Kristián Kubák a dramaturgyně Marie Nováková.

Marie Nováková
My jsme vybírali mezi současnými dramatickými texty, protože jsme chtěli jít po současném dramatu, a zpátky jsme se vrátili k tomuto, který jsme přeložili pro naše herce. Hlavní téma hry je krutost a lehkovážné zahrávání si, které vede k tragédii, za kterou můžeme, aniž bychom si uvědomili, že za ni můžeme, když se stane.

02604966.jpeg

Ivo Kristián Kubák
Text je napsán tak, že jsou v něm naprosto zřejmé dramatické situace, navíc reálné, až realistické. Není v nich nic, co by byla lež. Byly to velmi intenzivní tři měsíce. Začali jsme na tom pracovat v lednu, první hrubý překlad jsme měli hotový relativně brzo. Ale potom jsme řešili jazykovou stránku, tedy jakým jazykem postavy hovoří, promluvy jednotlivých postav, jazykové nuance. A v tuto chvíli zbývá z původního textu zhruba polovina. A přesto, že je tak dobře napsaný, tak je realistický až příliš a některé věci jsou, řekněme laicky, příliš rozkecané. Pro mě je zásadním tématem nutnost kontaktních situací – kontakty fyzické, sexuální, vztahové, nutkání mládí být v kontaktu a každá z těch postav to řeší jiným způsobem.

Punk Rock nám představuje čtyři mladé muže a tři dívky studující na stejné škole a prožívající každý den svá traumata, ponížení a paradoxně samotu uprostřed davu. Svobodomyslnost, nevázanost a odvaha je jen jedna strana mince, ta druhá je temnější, bolestivější a na veřejnosti se o ní nemluví. Snaha jedinců zviditelnit se před ostatními na střední škole někde v britském zapadákově se jeví jako nemožná do chvíle, než jeden z nich učiní radikální a fatální krok.

02604967.jpeg

Punk Rock je řemeslně dobře vystavěná inscenace postavená na civilním, místy možná mírně exaltovaném herectví. Ale jako celek drží pohromadě především díky pravidelnému fázování napětí, svižnému tempu a jasně vykresleným dramatickým situacím. První absolventskou inscenací studenti nastavili laťku vysoko. Bude tedy záležet především na nich, zda si ji udrží, nebo posunou ještě o něco výš.

Spustit audio