Universum: Chtějí studenti rozhodovat o fungování vysokých škol?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy universita - studenti

Studenti se musí podílet na chodu vysokých škol, vyžaduje to vysokoškolský zákon. Jejich zástupci obsazují vždy nejméně jednu třetinu křesel v akademických senátech škol a fakult. Aby je tam spolužáci zvolili, kandidují ve volbách, vytvářejí programy a koalice. Jaký je ale reálný zájem ze strany studentů podílet se na politickém životě svých škol?

Zájem o studentské volby je obvykle překvapivě nízký. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy přišlo k volbám do akademického senátu v roce 2016 v průměru 15,5 % studentů. Na ČVUT to bylo slušných 35%, tam ale počítají volební účast společně pro studenty a akademické pracovníky, kteří obvykle k volbám chodí. Potvrzují to i čísla z Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně v hlasování pro příští funkční období. Do komory akademických pracovníků této fakulty volilo 55,27% voličů, do té studentské jen 11,01%.

O čem akademické senáty rozhodují? Má vůbec smysl k volbám chodit? Pro začátek – hlasování je často elektronické a samotná volba tak přiliš času nestojí. A senátoři řeší důležité věci. Kontrolují finanční hospodaření instituce, vyjadřují se k volbě rektorů respektive děkanů, rozhodují o podpoře studentských spolků a aktivit, hlasují o nastavení různých aspektů studia apod. Pohled studentů je při diskuzích na tato témata zcela zásadní a nenahraditelný.

Posluchárna - universita - studenti

Že politika nezajímá geology, matematiky nebo třeba architekty je do jisté míry pochopitelné. U filosofů už to ale takový smysl nedává. Stejně tak u studentů ostatních humanitních a sociálních věd. Na Fakultě humanitních studií UK tento měsíc dokonce nastala situace, kdy bylo pro studenty v senátu vyčleněno víc míst, než kolik bylo zájemců. Na šest senátorských křesel kandidovali čtyři lidé.

Podle dosluhujícího senátora Daniela Wagnera to z určitého úhlu pohledu není tak špatná vizitka. Na fakultě podle něj vlastně „není žádný problém, aby někdo rychle utíkal do senátu ho řešit.“  Daniel také upozorňuje, že na českých školách existují pozitivní případy. „Já jsem to řešil s jednou kamarádkou, která studuje 3. lékařskou fakultu a tam to je ta participace úplně neuvěřitelná.“

Pusťte si celý díl, uslyšíte jak se Daniel Wagner dívá na situaci na FHS!