Universum: Studenti v Olomouci vedou univerzitu k udržitelnosti

16. prosinec 2016

Na Univerzitě Palackého v Olomouci působí skupinka studentů, kterým není lhostejné životní prostředí. Protože udržitelnost není na českých univerzitách příliš naplňovaný koncept, snaží se spolek Udržitelný Palacký upozorňovat naříklad na nakládání s odpady, založili tu komunitní zahradu a skrz chystaný free shop chtějí nastartovat cirkulární ekonomiku mezi studenty.

Spolek Udržitelný Palacký vznikl na začátku roku 2016 a jeho cílem je vytvořit environmentálně příznivé, ekonomicky efektivní a sociálně zodpovědné prostředí na univerzitě. Mají za sebou několik úspěšných projektů a plodnou spolupráci s vedením školy. „Nejlepším příkladem je spolupráce se Správou kolejí a menz, u které máme velkou podporu. Bez ní by nevznikla naše zahrádka, s nima řešíme odpadovou problematiku,“ upřesňuje Štěpán Vaškevič, člen spolku Udžitelný Palacký.

Zmiňovanou komunitní zahradu Václavka založili studenti v květnu v atriu Koleje Bedřicha Václavka. Pěstují dýně, jahody nebo bylinky. Současné těžiště práce spolku ale spočívá zejména v osvětě o nakládání s odpady. Kromě promítání filmů vysvětlujících problematiku studentům navrhují i konkrétní řešení, jak udělat univerzitu a koleje ohleduplnější k přírodě. Pilotním projektem v hledání ekonomicky efektivního nakládání s odpady je průzkum mezi studenty a následné instalování košů na tříděný odpad na jejich kolej.

03764458.jpeg

Situaci, kdy odjíždějící, zejména zahraniční, studenti vyhazují na konci semestru použitelné nádobí nebo domácí potřeby, které nemohou převézt domů, by měl řešit chystaný free shop. Studenti tak dostanou možnost předat věci, které již nepotřebují, jiným. „Celý free shop odpovídá na otázku: Proč zbytečně plýtváme věcmi? Proč je nedat někomu jinému, a tím jak podpořit studentskou komunitu, tak i nastavení cirkulární ekonomiky na univerzitě,“ vysvětluje Štěpán. A dodává: „Ten systém je docela jednoduchý. Každý student nebo jakýkoli Olomoučan může přinést věci, které nepotřebuje, do free shopu. Například nádobí, oblečení, kuchyňské zařízení a třeba i nábytek. A člověk, který by potřeboval podobné věci, může přijít a vzít si to zadarmo nebo za dobrovolný příspěvek.“

Podle Petra Bilíka, prorektora Univerzity Palackého, zaslouží studenti ze spolku poklonu. „Za poměrně krátký čas, kdy fungují, už strhli na svou stranu celou řadu studentů, a myslím, že i akademiků.“ Ačkoli je univerzita velmi otevřená spolupráci se studenty a sama klade ve svých aktivitách na udržitelnost a obecnou prospěšnost důraz, rozvinutější strategii, jak univerzitu udělat udržitelnější, nemá. „Univerzity jsou obrovské kolosy, každý posun směrem k nějaké environmentální kvalitě je poměrně složitý. My jsme ad hoc závislí na každoročním rozpočtování a na tom, které projekty budou úspěšné a které nikoliv,“ vysvětluje Petr Bilík. „V tomto ohledu pokukujeme spíše po zahraničních vzorech. Samozřejmě, že i v České republice se leckdo snaží, ale třeba ve Skandinávii je model eco-friendly univerzity velmi rozšířený. Lecjak se snaží studentské organizace ve Velké Británii, ve Spojených státech a tam opravdu čerpáme inspiraci.“

03764457.jpeg
autoři: Jana Římanová , nol
Spustit audio