Universum: Vysokoškolské tituly nebo hodnosti? Spíš je to akademický mišmaš

27. květen 2015

Doktor, docent nebo profesor. Věděli jste, že pro vyučování na vysoké škole nemusíte mít vůbec žádný titul? Že docent nebo profesor není titul, ale vědecko-pedagogická hodnost? Kdo může založit nový obor? Jaké jsou reálné následky, pokud se prezident rozhodne vás nejmenovat profesorem? Víte, jak jsou hodnoceni vysokoškolští učitelé a jejich pracoviště? Poslechněte si rozhovor s tajemníkem Akreditační komise Jiřím Smrčkou.

„Rigorózní řízení je relikt z minula, kdy bylo jediným skutečným doktorátem. To jsou ty tituly PhDr., RNDr., JUDr. psané před jménem, ale pozor, dnes jsou vázány na magisterský studijní program a neznamenají vzdělání ve vyšším než magisterském programu.
Jiná věc je doktorské studium. Je to jediné vyšší studium kromě studia magisterského, získává se v doktorských studijních programech a absolvent získává titul Ph.D., psaný za jménem,“ vyjasňuje situaci Jiří Smrčka.

Docent a profesor nejsou akademické tituly, ale jsou to vědecko-pedagogické hodnosti, které jsou součástí kariérního řádu akademických pracovníků na vysokých školách. Docentem nebo profesorem se nestává jedinec tím, že vystuduje určitý studijní obor, ale tím, že působí na vysoké škole, vykonává pedagogickou činnost, vykonává vědeckou nebo uměleckou činnost. Hodnosti docent nebo profesor v praxi, mimo vysokou školu, žádný význam nemají.

A jaké jsou reálné následky, pokud se prezident rozhodne někoho profesorem nejmenovat? „Samozřejmě protože je to součást kariérního systému akademických pracovníků, tak na vysokých školách na to bývají navázané i platové tarify. V současné době existuje funkce garanta studijního programu a tuto funkci může vykonávat buď docent, nebo profesor. Tam ten posun z docenta na profesora nehraje až takovou roli.“

03012224.jpeg

„Na základních školách, středních školách, vyšších odborných školách stanovuje zákon o pedagogických pracovnících povinnost minimálně magisterského vzdělání. Na vysokých školách zákon o vysokých školách nic takového nestanovuje. Na vysoké škole vlastně může učit kdokoliv. A otázka je, jakým způsobem ověřovat jeho odbornost. Těch možností, jakým způsobem to ověřovat, zase tolik není. Jedna z těch viditelných možností je sledovat, jakým způsobem je odborně činný ve svém oboru. A to je možné sledovat na tom, co vytváří, jakých konferencí se účastní, na jakých grantech pracuje a také co publikuje, v jakých časopisech publikuje a jaké jeho publikace mají ohlas.“

autor: Jana Římanová
Spustit audio