„Určité bláznovství je užitečné k úspěchu,“ říká behaviorální ekonom Jakub Steiner

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jakub Steiner

„Jsem jeden z mála ekonomů, který potkal živého Roma,“ říká s nadsázkou Jakub Steiner, behaviorální ekonom, který dostal evropský grant na výzkum důsledků nedokonalého rozhodování. Dříve pracoval jako terénní pracovník pro organizaci Člověk v tísni, spolupracuje s brněnským projektem Rapid Re-housing, který zajišťuje lidem v nouzi bydlení. Nenaplňuje tak stereotypní představu ekonoma, který vidí lidi jako odosobněné pracovní lidské zdroje.

Takový hrubý a velmi užitečný model, který ekonomové používají na analýzu a předvídání lidského chybování, skutečně předpokládá, že lidé jsou racionální bytosti, které vědí, co chtějí, a jdou za svými cíli,“ odpověděl Jakub Steiner na otázku, zda jsou lidé skutečně rozumní. Dodal ale, že nové generace ekonomů si vybudovaly kariéry poukazováním na to, že tento model ne vždy předpovídá budoucnost správně. Dnes proto panuje v ekonomii přesvědčení, že racionalitu je třeba doplnit dalšími oblastmi, třeba psychologií. „Úplně všechny modely jsou špatné, v některých situacích. Záleží na tom, co chcete předpovídat,“ vysvětluje.

Jakub Steiner je behaviorální ekonom, pracuje v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium, působí také na univerzitách v Curychu. V roce 2017 dostal evropský grant na výzkum behaviorálních důsledků nedokonalého rozhodování.

Behaviorální ekonomie je mladá, mladé obory bývají empirické a používají jednoduché výzkumné metody,“ pokračuje v popisu svého oboru Jakub. Jeho poznatky využívají marketéři a zaměstnanci z reklamek k prodeji zboží a služeb. Například pokud je některý výrobek ve výši očí, je pravděpodobnější, že si jej zákazníci koupí. Behaviorální ekonomie se ale rozvinula v seriózní vědu, díky jejím poznatkům je možné zvýšit počet dobrovolných dárců orgánů, výběr daní nebo předvídat lidské chyby, jak to dělá i Jakub, který loni dostal ERC grant od Evropské výzkumné rady na výzkum behaviorálních důsledků nedokonalého rozhodování.

Behaviorální ekonomie dává člověku jistou velkorysost. Chápu, že chybovat je lidské a je to součástí rozhodování,“ řekl Jakub na otázku, zda mu behaviorální ekonomie přinesla něco do každodenního života. „V niterních věcech jsem emocionální, jako většina lidí. Partnerku jsem si nevybral na základě ekonomických teorií,“ dodává s úsměvem.

Poslechněte si rozhovor s behaviorálním ekonomem Jakubem Steinerem, který získal prestižní evropský grant na předvídání lidského chybování. Řeč byla také o behaviorální ekonomii v marketingu a reklamě nebo špatné úrovni vědy ve východní Evropě.