Vladimír Hulec okem astrologa

15. květen 2001

Astrologie je tajemné vědění, které nevypovídá o vzdálených hvězdách, ale o vztahu vesmíru k nám a naopak. Každý má nějakým způsobem variovány své základní charakteristiky. Ale někteří mají opravdu zvláštní horoskop, jsou něčím typičtí. Jednou z takových osobností je divadelní publicista a dramaturg festivalu Next wave/Příští vlna Vladimír Hulec...

Astrologické aspekty Vladimíra Hulce: Konjunkce Slunce a Bodu štěstí u Media Coeli v 9. domě, trigon na Lunu v 5. domě: Toto spojení dodává vysokou inteligenci a přináší životní pocty. Kariéra sice vede oklikami a zkouškami, ale přízeň veřejnosti je zřejmá. Mentální možnosti jsou vysoké, také se výrazně projevují literární schopnosti a cestovatelské tendence. Člověk se nevyhne vztahu k divadlu.

Hvězdy to říkaly jasně, tomu divadlu ses nevyhnul... Myslím si, že už se mnou nemusíte dělat rozhovor, všechno je napsané a vy jste to přečetli.

Jsi dramaturgem festivalu alternativního a amatérského divadla Next wave/Příští vlna. Je to už osmý ročník, který se připravuje? Ano. Probíhá vždy druhý víkend v říjnu, chvíli tedy ještě budou probíhat přípravy. Zaujalo mě, že jsi použil označení amatérský a alternativní, já to tak nerozlišuji. Festival je skutečně otevřený a žádné hranice si neklade. Ani bych nechtěl, aby se vymezoval.

Next wave/Příští vlna není tvou jedinou divadelní aktivitou, kromě toho jsi publicistou píšícím pro Divadelní noviny a Salon Práva. Zasedáš i v grantových komisích na Ministerstvu kultury. Přináší ti tedy tvůj život pocty, jak pravil horoskop? Ten horoskop obsahuje jednu věc, která je pro mě hodně důležitá, a to, že rád přemýšlím. Nerad používám slovo inteligentní, ale rád debatuji a vše se asi promítá do mých aktivit. Vystudoval jsem sice matematicko - fyzikální fakultu, ale současně jsem dělal divadlo a to mě přitahovalo, jak řekl váš horoskop. O divadle jsem psal zprvu amatérsky, nakonec se to zúročilo a dnes se mi daří dělat profesionálně to, co mě baví. Divadlo jsem začínal dělat na začátku 80. let, kdy ale člověk musel dělat spíše to, k čemu ho nutili. Po roce 89 se vše změnilo a mně se podařilo jít svou cestou, kterou se můžu živit. To je pro mě nejvyšší pocta, která mě mohla potkat. Co se týká poct materiálních, o ně se tolik nestarám. Nestěžuji si, ale současně samozřejmě neberu jako Jágr.

Výrazná konjunkce Slunce a Merkura v Rybách: Merkur znamená pohyb a Ryby se vážou k nohám. Zrozenec má sklon k tanečnímu projevu, který ho tvořivě naplňuje, podporuje taky konstruktivní představivost a imaginaci.

K tanečnímu projevu se určitě váže tvoje životní zkušenost s choreografkou Ninou Vangeli. Jak probíhala spolupráce, kdy to bylo? Vaše hvězdy mě skutečně fascinují, protože nejen že mě pohyb charakterizuje skrze Merkura, ale k Rybám a nohám se v mém životě neváže jenom tanec. Já jsem vždy byl nejsilnější v silových sportech, které využívaly nohy, třeba ve fotbale. I v tanci jsem měl blíž k tanečním formám využívajícím nohy. Proto mám rád japonské butó, o kterém se říká, že vychází z démonických sil ukrytých v zemi. U Niny Vangeli jsem začal tancovat ve Studiu pohybového divadla. Pro nás byl pohyb skutečně nejdůležitějším způsobem vyjádření. Důležitý byl taky postoj ke společnosti, nikdy jsme nepatřili k oficiální scéně, ale nikdo nás nezakazoval.

Udělali jste taky představení vážící se k Tibetské knize mrtvých. Jsou ti podobná témata blízká celkově? Určitě jsou mi hrozně moc blízká. Nikdy jsem se necítil exhibicionistou nebo hercem. Divadlo bylo pro mě bytostnou potřebou, něčím, díky čemuž jsem se poznával a zároveň -doufám- také komunikoval s diváky. S Ninou Vangeli jsme se pokusili zpracovat taky Tibetskou knihu mrtvých. Pracovali jsme dlouze a diskutovali třeba s panem Kolmašem nad překladem, nad tím, coTibetská kniha mrtvých vlastně znamená. Chtěli jsme ji pochopit, tancovali jsme tedy šamanské tance a tai - či a skrze tyto techniky jsme chtěli, aby se vše v představení obráželo.

Pohyb se v tvém životě váže ještě k jedné věci, a to k vydávání Pohybových novin. O co šlo? Já jsem miloval Kerouacovu knížku Na cestě a tam je vlastně taky pohyb, pohyb v prostoru. Já miluju pohyb ve všem, co člověk dělá, a vždycky mě přitahovalo taky přemýšlení o něčem. Pohybové noviny měly být platformou pro to zamýšlet se nad divadlem a pohybovými formami, ale taky diskutovat o spoustě dalších věcí, které nás tehdy jako mladé lidi zajímaly. Prostě věřím na to, že věci vyslovené a napsané mají větší váhu než to, když je jenom emotivně prožíváme, ale nedokážeme je formulovat. V tom se možná ve mně projevuje to racionálno a matematika.

Právě k výše zmíněné konjunkci se váží matematicko -filozofické koncepce, které ovlivnily tvůj život... Ono to vypadá hrozně zaumně, ale mě matematika skutečně přitahovala jako jakési filozofické poznávání světa. Rád jsem doučoval matematiku děti na základní nebo střední škole, kde je, myslím si, nejčistší.Vždycky jsem ji obrazně přirovnával k filozofii, k poznávání světa, nekonečno jsem bral třeba jako smrt atd.Tím jsem děti zaujal a přijímání matematiky bylo pro ně daleko jednodušší, přestaly se matematiky bát.

Dovedeš si představit, že bys byl dneska učitelem nebo např. vědeckým pracovníkem? Docela jo. Mě učení dokonce hodně přitahovalo, ale můj učitel matematiky na střední škole mi říkal: víte, pane Hulče, kdyby to byla jenom matematika, tak vám to doporučím, čímž tehdy narážel na politické pozadí učitelství. Spíš bych asi neuměl učit „jako na běžícím pásu“, chtěl bych určitě uplatňovat nějaké tvůrčí přístupy. Mým ideálem by bylo žít na zámku a učit tam zámecké děti. Co se týče vědecké práce, na to mám - nechci říct bohužel- docela nadání, ale nepřitahuje mě to, a to z toho důvodu, že matematika a věda jsou dneska strašně napřed. Člověk jako bytost z masa a kostí, ale zároveň s duší za nimi hodně zaostává, takže proto jsem začal s lidmi komunikovat raději přes divadlo.

Měsíc v 5. domě ve Štíru a opozice Urana ze Lva na Venuši ve Vodnáři: Impulsivní sklony osobnosti, která dává přednost přátelství před svazujícími vztahy. Vynalézavá tvořivost se spojuje s moderním pohledem na umění. Existují sklony k reformám i revoluci. Zrozenec dokáže těžit i z temnějších a na první pohled tajemných věcí.

Ty jsi kdysi řekl něco v tom smyslu, že jsi “podzemní krysa, která se snaží rozbít kamennou strukturu českých divadel". Pořád si za tím stojíš? Jo. Věřím v temné síly, které stojí za to, aby se nějak dostávaly na povrch, nějak se světem hýbaly. Na druhou stranu je ale třeba nějak to ovládat a uvědomit si, že temno může být nebezpečné. Taky věřím v to, že věci musí být prožity duší. S čím se ale ve vašem horoskopu úplně neztotožňuju, to jsou ty impulsivní sklony. Když jsem musel ihned impulsivně reagovat na podněty, byla to jedna z nejtěžších věcí, které jsem kdy v životě prováděl. Teď už jsem docela schopný rychle zareagovat, ale nijak se tím myslím neliším od ostatních lidí. Spíše je mně blízké to temné dunění duše a minulé životy...zpátky až do nějakého pralesa.

Co reformy a revoluce? To je u tebe zřejmě taky spojeno s divadlem... a s rozbíjející krysou. Já jsem v revoluci věřil vždycky a říkal jsem si, ještě že jsem zažil komunismus, jinak bych byl velmi naivní revolucionář. Pořád se mně zdá, že mít postoj nezávislého, který se nějak snaží bořit konvence, je zdravé. Divadlo jako revoluce je pro mě věc blízká a vždycky mě přitahovala 60. léta, doba Living Theatre, Bread and Pupetts - Schumannova divadla, květinová revoluce.

Ascendent v Raku v trigonu na Slunce v Rybách a Měsíc ve Štíru: Duch, duše a tělo dobře spolupracují. Člověk bytostně potřebuje a vyhledává kolektiv přátelských lidí, kteří ho do značné míry ovlivňují. Zrozenec má blízký vztah k vodě a k chaotické atmosféře. Na druhé straně v každodenním životě uplatňuje svou silnou vůli dokončovat práci a naplňovat cíle. V této oblasti pracuje trpělivost a urputná činorodost.

Ovlivňují tě přátelé a pracovní kolektiv, jak říká horoskop, např. když organizuješ Next wave/Příští vlnu? Tyhle výklady jsou strašně pozitivní! Ale třeba to, že dělám věci za každou cenu, se potom v mém životě projevuje tak, že mám problémy v osobních vztazích, že se mnou nikdo dlouho nevydrží. Jinak ale právě kolektivní soužití určitě patří k mému životu. Když něco dělám, hrozně nerad to dělám sám. Potřebuju kolem sebe pár lidí, kteří mi oponujou, se kterými něco vzniká. Věřím i na chaos: neumím si dávat věci do pořádku a věc, kterou úplně nesnáším a vůbec jsem tam nemohl fungovat, to byla vojna. Dávání si věcí do řádů a pořádků, což pro někoho může být naprosto normální, je pro mě naprosto nepřijatelné. O tom by se potom dalo říct, že jsem ta ryba ve vodě, ale vodu já příliš nemiluju, to teda ne.

A na závěr: co chystáš v nejbližší době? Já jsem chaotik, ani nevím, co budu dělat dalších deset minut, takže těžko říct. I když na druhé straně jsem člověk racionální, který ví, kam asi jsou ty energie, které napínám, nesměrované...Rád bych udržel festival Next wave/Příští vlnu, rád bych vydal knížku o Petru Léblovi, kterou připravuju. Taky bych chtěl založit nějakou revue, která by vycházela jednou za rok a zapojovali se tam mladí lidi, uchopovali si tam svůj svět.

autoři: Iva Jonášová , David Ašenbryl
Spustit audio