Východiska: Chakra Noise a Algoholik

14. březen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03585222.jpeg

Zlatko Baracskai pôsobí v akademickej aj hudobnej sfére. Pracuje ako pedagóg vo Veľkej Británii, aktívne sa venuje tvorbe hudby a vystupovaniu, zaujíma ho tiež interaktívny dizajn. Pohybuje sa medzi Budapešťou a Bristolom, jeho nomádický život je reflektovaný aj v prístupe k hudbe. “Narodil som sa v Sarajeve a žil tam desať rokov. Potom sme bývali desať rokov v Maďarsku, a potom som strávil 5 rokov v Holandsku a teraz už 8. rokom žijem v Británii. Zo Sarajeva sme odišli mesiac pred začiatkom vojny. Môj otec je Maďar, tak sme sa presťahovali do Budapešti.”

Vydal množstvo album, s názvami ako Chakra Noise alebo Algoholik s algoritmickými kompozíciami. “Moja hudba má dva smery. Buď se snažím vytvárať niečo, o čom už predtým mám nejakú predstavu, ale to je zložité. Urobil som len niekoľko cédéčiek, ktoré by boli založené na veľmi konkrétnych nápadoch. Častejšie hudbu vyhľadávam. Takže používam nájstroje, o ktorých viem, že budú žiť svojím vlastným životom,” dodáva.

CHAKRA NOISE AND ALGOHOLIK

Zlatko Baracskai is active both in the academic and music sphere. He teaches at university in the UK and creates and performs music, he is also an interactive designer. He frequently travels back and forth between his base in Bristol and his former home in Budapest, reflecting his nomadic life in his approach to music, too. “I was born in Sarajevo, I lived there for ten years. Then I lived for another ten years in Hungary, then in Netherlands, and now it's my 8th year in the UK. Me and my family left a month before the war started in Bosnia. My father is Hungarian so we went to Budapest, where he got a job and I could go to school and start learning Hungarian,” he says. He released a number of albums with titles such as Chakra Noise and Algoholik, with algorithmic compositions. “There are two kinds of directions that I normally take with music. One is when I attempt to create something that I can already fathom, that I already conceive beforehand, which is really cumbersome and difficult. There are only a few CD's that I've made that are based on very concrete ideas. I'm more frequently engaged with just seeking music. So I would endeavour to use certain tools that I know would take on a life of their own.”

www.zlatko.hu

Spustit audio