Východiska: Forum 4AM, alebo “Toto nieje architektúra”

14. únor 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02953534.jpeg

Brnenské Fórum 4AM je interdisciplinárny projekt na pomedzí architektúry, urbanizmu a mediálneho umenia. O dvojročnej histórií Fóra 4AM som sa rozpraval s jednou z jeho zakladateliek - kurátorkou a hudobníčkou Barborou Šedivou.

“4AM sme založili s Petrou Hlaváčkovou a Šárkou Svobodovou. Cítili sme, že v Brne chýba priestor, ktorý by spájal rôzne umelecké a vedecké odbory. Petra aj Šárka sú teoretičky architektúry. Vyprofilovalo sa nám smerovanie, že sa budeme zaoberať súčasnou architektúrou a mediálnym umením, ktoré zaujímalo mňa. Každá z nás tam priniesla nejaké skúsenosti z naších prác z minulosti, a každá z nás do toho vtiahla svoju komunitu ľudí. Zrazu ten kolektív bol viac než tri osoby. Dnes je to už 20 ľudí. Sú to architekti, teoretici architektúry, dizajnéri, grafici, mediálni umelci, hudobníci, kunsthistorici, čiže máme široký záber."

Fórum 4AM vyhralo konkurz na prevádzkovateľa brnenskej Galérie architektúry, v ktorej priestoroch dva roky organizovalo rôzne umelecké a interdisciplinárne projekty, ktoré sa podľa Barbory Šedivej zaoberali “mestom, urbanizmom a iným pohľadom na to, čo všetko sa dá v meste robiť.”

"Po veľmi krátkej dobe sa zdvihla vlna odporu, že toto nieje architektúra. Celý čas sme bojovali s tlakom, aby sme odtiaľ odišli. Nakoniec sme dostali výpoveď od samotnej Nadácie Českej architektúry. Podľa nich sme nenapĺňali predstavu o tom, čo by mala Galéria spĺnať, aj keď sme realizovali presne ten istý projekt, s ktorým nas vybrali.”

4AM našlo nové priestory v bývalej železničnej ubytovni blízko brnenskej Zvonářky. Akým spôsobom sa podľa Barbory Šedivej v projekte prepájaju nové média s architektúrou ?

02953554.jpeg

"Pre mňa to má nejaké styčné body vo vnímani toho, aké vrstvy mesto môže ponúkať. Jedna z tých vrstiev sú dáta, ktoré mesto obsahuje a my ich na prvý pohľad nevidíme. S tými dátami sa dá nejako kreatívne pracovať, dajú sa vizualizovať, alebo sa s nimi dá robiť hudba.”

“V súčasnosti sú v architektonickom navrhovaní technológie prítomne a veľmi dôležité. Zmenili spôsob navrhovania a premýšľania o navrhovaní. Architekt už nerysuje tradičným spôsobom, ale robí niečo v počítači. Aj toto je nejaký presah.”

Fórum 4AM ma otvorenú organizačnú štruktúru aj keď sa podľa Šedivej s rastúcim počtom ľudí zapojených do projektu, zvyšuje potreba isté funkcie centralizovať.

“Vnútorne fungujeme ako fórum, ktoré sa stretáva na schôdzkach, kde diskutujeme rôzne témy. Samozrejme existujé tvrdé jadro, ktoré rozhodne keď už naozaj musí, a tí ostatní sa buď nevyjadria, alebo nechcú vyjadriť, alebo nemajú názor. Je zaujimavé že to tvrdé jadro sa občas presúva. Pri rôznych problémoch sa z rôznych ľudí stávajú kľúčoví hráči, pretože s témou majú väčšie skúsenosti. Je to vec, ktorú dosť riešime. Nakoľko všetko robiť demokraticky? Všetci sme tak založení, je nám to prirodzené, ale občas to veci komplikuje.”

Keď Fórum 4AM dostalo výpoveď z priestorov Galérie architektúry, zdvihla sa diskusia o poslaní a náplni takej galérie, prípadne o rozšírenom a multidisciplinárnom vnímaní architektúry a jej prezentácie. Aké ďalšie debaty, alebo vplyvy mala činnosť 4AM v Brne ?

02953557.jpeg

“Zámerne sami otvárame témy. Napríklad to bola Psychoanalýza brnenskej architektúry. Kurátorka Petra Hlaváčková sa chcela pozrieť nato, ako v súčasnosti tvoria brnenskí architekti a ako veľmi sú spútani odkazom architekta Bohuslava Fuchsa. V určitej skupine architektov vzbudila veľké pohoršenie, že akýmsi spôsobom znevažuje Fuchsa a jeho odkaz.”

4AM organizuje výstavy, diskusie, rôzne workshopy, ale aj koncerty a mestské akcie. Formát galérie sa tu akýmsi spôsobom rozpúšťa. Ako to vnímajú ľudia z 4AM ?

"Samotné vystavovanie je jedna z tém, ktorú riešime v projekte zvanom Médium výstava. Je o tom, ako vystavovať architektúru a či vlastne architektúra potrebuje výstavne priestory. Väčšinu aktivít robíme mimo tento priestor. Povedali sme si, že to je výhoda, že začneme mesto mapovať cez rôzne akcie a priestory, ktoré si budeme občas prenajímať a tým otestujeme, že načo sa hodia.”

Na jeseň chystá Fórum 4AM rôzne projekty týkajúce sa svetla v mestskom priestore, základov urbanistickej gramotnosti, alebo sériu filmových mikrodokumentov, v ktorých by obyčajní ľudia spracovávali problémy, ktoré ich trápia v najbližšom okolí.

Viac informácii o aktivitách 4AM sa dozviete na ich stránke forum4am.cz.

02953576.jpeg

EN Forum 4AM is a Brno-based interdisciplinary project dedicated to architecture, urbanism and media arts. I spoke about its activities with one its founders, the curator and musician Barbora Šedivá.

"We started 4AM together with Petra Hlaváčková and Šárka Svobodová. We felt a need for a virtual or physical space which would bring together various artistic and scientific fields. Petra and Šárka studied Art history with focus on architecture. It was clear that our topics would be contemporary architecture as well as media art, which was an interest of mine. Each of us brought her own experience as well as her own community. The collective began to grow. Now it is comprised of around 20 people - architects, theoreticians of architecture, designers, graphicians, media artists, musicians and art historians."

Forum 4AM won a tender to run Brno's Gallery of Architecture. For two years it organized various artistic and interdisciplinary projects. According to Barbora Šedivá they thematized "the city, urbanism, and a different view on city-scale activities".

"After a short period of time we experienced a backslash. According to people, what we've been doing was not architecture. We fought against a pressure to vacate the premises. At the end we were expelled by the Foundation for Czech Architecture. They felt we did not fullfil the duties of the Gallery of Architecture, even though we were doing exactly what our winning project promised."

Forum 4AM found a new space in the former railroad barracks close to Brno's central bus station Zvonářka. What are the intersections of architecture and media arts according to Barbora Šedivá?

02953578.jpeg

"The intersections are in the perception of the city as an assemblage of layers. One of those layers is data. They can be visualised or transformed into music."

"Contemporary architecture depends very much on new technologies. They transformed the way how people think about architecture design. Nowadays the architect does not design by hand. He employs generative methods. That defines the very nature of an intersection between new media and architecture."

Forum 4AM has an open organisational structure. However, according to Barbora Šedivá, a growing number of people involved leads to a bigger necessity to centralise various functions.

"Our modus operandi is that of a forum. We have meetings where we discuss different topics. However there is a core, making decisions in the moment they are needed, and when the others dont voice their opinions, have none, or dont want to be involved. The interesting thing is that this core is fluid. Various problems lead to various people becoming key players, specifically those who have a greater experience with a given topic. It is an issue we are constantly dealing with. To what extent can we make decisions democraticaly ? For all of us, it is an natural inclination, but sometimes it makes things complicated."

The expulsion of Forum 4AM from the Gallery of Architecture started a discussion about the aims and means of such a space and a debate about an wide and multidisciplinary perception of contemporary architecture. What other issues in Brno have been raised by Forum 4AM ?

"We have a tendency to open various topics. One of our curators, Petra Hlaváčková, started a project called The Psychoanalysis of Brno's Architecture. She wanted to look at the legacy of the architect Bohuslav Fuchs, and the way in which his works exercise influence over contemporary architects from the city. It was met with a great opposition in certain parts of Brno's architects community. They felt she is vilifying Fuchs and his legacy."

Forum 4AM has a way of organizing exhibitions, discussions, various workshops but also music shows and city-based events, which melts down the usual format of a gallery space. How do the people involved reflect on it ?

"Exhibiting is one of the topics of our ongoing project called Medium Exhibition. It is about exhibiting architecture and the question if architecture needs spaces of exhibition. Most of our activities, however, happen outside of our space. We think it is to our advantage to map the city and to utilize various events to test and experiment with spaces we rent. In that way we find out what for and how they can be used."

For the autumn, Forum 4AM prepares several projects. They thematize the usage of light in urban spaces, the fundamentals of urbanists literacy, and also a series of microdocumentaries, shot by common people about problems they tackle in their day to day lives. To find out more visit forum4am.cz.

autor: Peter Gonda
Spustit audio