Vychodiska: Improvizovaná hudba Petra Vrbu

25. červen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03152422.jpeg
0:00
/
0:00

Na českej improvizačnej scéne funguje pár desiatok hudobníkov, ktorí sú úzko poprepájaní vo viacerích kolaboratívnych projektoch. Jeden z výraznejších exponentov voľnej improvizácie v Čechách je Petr Vrba, hudobný dramaturg pražského priestoru Školská 28 a neúnavný improvizátor.

Hudbou bol ovplyvnený už od malička. Jeho otec organizoval ilegálne akcie a Petr sa neskôr dostal ku rôznym nástrojom. Voľna improvizácia ho oslovila na vysokej škole.

Vrba je samouk s nedôverou ku štúdiu hudby v akademickom prostredí. Podľa vlastných slov sú hudobníci bez akademického pozadia otvorenejší. Najmä v českom prostredi, aj ked ako výnimky spomína Luciu Vitkovú a Pavla Zlamala, študentov pedagóga brnenskej JAMU Jardu Šťastného.

Jeho hlavne nástroje sú klarinet a trúbka, prípadne ich svojská kombinácia zvaná trumpinet. Inšpirovaný francúzskym klarinetistom Xavierom Charlesom si bastlí nástroje z vibrujúcich reproduktorov, v ktorých sú nasypané rôzne objekty. Vrba do nich vkladí piezo mikrofóny a vytvára spätné väzby. Je proponentom tzv. neidiomatickej improvizácie, termínu, ktorý navrhol gitarista Derek Bailey, aby voľnú improvizáciu odlíšil od improvizácie chápanej v kontexte jazzu, alebo iných žánrov. Voľná improvizácia je pre Vrbu o spoločnej komunikácií. Odmieta používanie jazzových frázi, ktoré vníma ako formy automatizmu.

Petr Vrba je na českej improvizačnej scéne zastúpený mimoriadným počtom kolaborácií a projektov s rôznymi hudobníkmi, ale aj tanečníkmi a grafikmi. S vplyvným improvizátorom žijúcim v Čechách, Georgeom Cremaschim a ďalšími hudobníkmi je Petr Vrba zapojený do projektu Prague Improvised Orchestra, ktorý však, ako spomína, je skôr dirigovaná improvizácia. Vrba často pracuje s tanečníčkami, prevažne v site-specific kontexte, ako napríklad v projekte KaPe s Kateřinou Dietzovou, alebo projekte “Setkáme se” pre štyroch hudobníkov a štyri tanečnice.

S tanečníčkou Vrba spolupracuje tiež v improvizačnom kvintete IQ + 1, ktorý minulý rok vydal svoju druhú dosku na vydávateľstve Poli 5. Nahrávka bola nominovaná na českú hudobnú cenu Vynila. IQ + 1 vzniklo počas neverejných jam sessions v priestore Školskej 28. Stálou súčasťou neustále sa premieňajúceho zoskupenia sú okrem tanečníčky Kateřiny Bilejovej a Petra Vrbu, ešte aj hudobníci Georgij Bagdasarov, ktorý hrá na vintage gramofon, Jára Tarnovský hrajúci na teremin a analógové škatuľky a Michal Zbořil za synťákom a samplérmi.

Posledná nahrávka na ktorej sa Vrba podieľal je kazeta psychedelického noiserockoveho projektu Rouillex, ktorá vychádza na vydávateľstve KLaNGundKRaCH.

English
Czech improvised music scene is composed of a few dozens of musicians, tightly interconnected in several collaborative works. One of the more visible protagonists of free improvisation in Czech lands is Petr Vrba, music programmer of the Školská 28 gallery and a relentless improviser. Influenced by music from early childhood, he experiences illegal events organized by his father during communist rule. He discovered free improvisation while studying at the university.

Vrba is a self-taught musician with a distrust towards institutionalized forms of musical education. According to him, musicians without an academic bacground are more open. Especially in the Czech context. But even here he mentions several exceptions like Lucie Vitková and Pavel Zlamal, students of the Brno-based Jarda Šťastný from JAMU.

03152421.jpeg

Vrba's main instruments are clarinet and trumpet, or a weird combination of both of his own making which he calls “a trumpinet”. Inspired bz the French clarinetist Xavier Charles, Vrba also creates his own instruments from vibrating speakers filled with various objects. With the help of piezo's connected to the speakers he creates feedback loops. Vrba is a proponent of the so-called non-idiomatic improvisation, a term coined by the famed Derek Bailey to discern between modes of improvisation that is free and improvisation within jazz or genre-specific contexts. For Vrba, free improvisation is about communication. He rejects the usage of jazz phrases, which for him are a form of automatism.

Petr Vrba is a prolific collaborator working in many projects with musicians but also dancers or designers. Together with the influential George Cremaschi he is part of the Prague Improvised Orchestra a body composed of notable czech improvisers and musicians. With dancers, Vrba works mainly in site-specific contexts, but also in the improvised quintet called IQ + 1.

IQ + 1 released their second LP last year on the czech label Poli5. The record has been nominated for the czech music prize Vinyla 2013. IQ + 1 is a product of non-public jam sessions happening in Školská 28 gallery. Apart from the dancer Kateřina Bilejová the morphing collective steady members are also Georgij Bagdasarov, playing vintage turntable, Jára Tarnovský on theremin and analogue gear and Michal Zbořil on synths and samplers.

Last project where Vrba was taking part is the psychedelic noise-rock band Rouillex. Its tape was just released on the czech noise/improv label KLaNGundKRaCH.

autor: Peter Gonda
Spustit audio