Východiska: Kazety, VHS, Pointless Geometry a budování lokální scény ve Varšavě

25. říjen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Obal Muka a jejich alba Pampuch

Pointless Geometry je kazetový label, který od roku 2015 funguje ve Varšavě. Je jedním z nových, výrazných představitelů vitální polské nezávislé scény. Vydávají na fyzických nosičích, na audio i video kazetách. Jejich repertoár je pestrý, v katalogu naleznete experimentální, improvizativní i elektronickou hudbu. Jsou součástí scény, z níž čerpají inspirace a interprety, ale tento vztah je oboustranný.

Přednedávnem třeba vydali úspěšnou benefiční kompilaci čítající téměř 70 tracků, která měla za cíl pomoct vážně nemocnému kamarádovi ze scény. Více o značce Pointless Geometry prozradil její spoluzakladatel Darek Pietraszewski.

Proč jste se rozhodli pro médium kazety?

Výběr kazety jako média byl pro nás přirozený. Když jsme label zakládali, fungovalo v Polsku už několik dobrých kazetových značek. Jelikož jsme se cítili být součástí této scény, přidali jsme se k nim. Nebylo to kvůli nějakému sentimentálnímu vztahu ke kazetám, podle mě se jedná spíš o revival kazety jako takové. Je to o budování lokální scény a kazety k tomu hodně přispěly. Co se týče VHS, tak to je naše absolutní fantazie. Vydáváme v malém množství. Videokazeta spojuje obraz a zvuk jinak, než se to dělá na internetu. Má jiné kvality vnímání, třeba jako čtení knihy.

Název labelu Pointless Geometry je inspirován kvantovou fyzikou jako popkulturním fenoménem. Na kontě máte už 29 releasů.

Zmínil bych náš nejnovější release od projektu MUKA. Také mám rád album Beard & Parachute od projektu Fischerle. Je trochu jiné, méně vážné než ostatní alba, co jsme vydali. Líbí se mi jeho odstup a humor. Za zmínku také stojí VHS kazeta Bartosze Zaskórského. Je to audiovizuální vyprávění o imaginárních vesnicích z pohledu pozorovatele. Je to vtipná deska, plná absurdního a černého humoru.

Kromě vydávání hudby se také věnujete pořádání akcí a dalším aktivitám. Mohl bys o nich něco říct?

Momentálně organizuju sérii koncertů pod názvem Various Artists, kde také participují umělci z našeho labelu. Už nějakou dobu hraju naživo z kazet. Je to také způsob, jak prezentovat ostatní polské labely, jako třeba Magia, Pawlacz Perski, Mondoj nebo Czaszka. Spolu s ostatními promotéry, umělci, kluby a labely tvoříme takovou neformální rodinu. I když máme občas pocit, že by to chtělo trochu zprofesionalizovat.

Darek Pietraszewski mluví o tom, jaké to je, dělat kazetový label ve Varšavě, jak vydávat na videokazetách a jak je na tom polská kazetová scéna.

Pointless Geometry is a cassette label that arose from Warsaw's thriving DIY scene in 2015. And over the three years, it has established itself as one of the bold representatives of the Polish independent scene. They release on physical formats: audio and video tapes. Their catalogue is diverse, ranging from experimentation, improvisation and electronics. They are part of a scene from which they draw inspiration and artists, but this relationship is reciprocal. Recently, they put together a successful compilation, amassing almost 70 tracks from all around the world, in support of a treatment of a friend from the scene. We talked to the label co-founder Darek Pietraszewski.

Why did you decide to release on tapes?

It was somehow natural for us. When we established the label, there had been some good tape labels around in Poland. Since we were part of this movement, we went with the flow. It wasn't because of some sentiment for this medium, it was more a revival of the cassette. It is more about building a local scene, and the tape contributed to this very much. When it comes to VHS, this is our absolute fantasy. We release on VHS in very small amounts. It unites sound and vision in a different way than online. It has different qualities of perception, like reading a book.

The name Pointless Geometry was inspired by quantum physics as a pop-cultural phenomenon. You've released 29 releases so far. Can you pick a few and talk about each?

I would mention our latest release by MUKA, called Pampuch. I often also return to Fischerle's Beard & Parachute, it's a bit different and less serious than most Pointless Geometry releases. I like it for its distance and humour. Then there's also the VHS cassette by Bartosz Zaskórski. It's an audiovisual storytelling of imaginary villages from the perspective of a researcher/observer. It's full of absurd and dark humour.

Apart from releasing records, you also organise events and have related activities.

Currently, I'm organising a series of concerts called Various Artists, where there's also a place for artists from Pointless Geometry. For some time, I've been playing live sets from cassettes. It's also a way to present other labels from Poland like Magia, Pawlacz Perski, Mondoj and Czaszka. Together with promoters, artists, clubs and labels we're like an informal family. Although we feel the need to professionalise in some aspects.

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio