Východiska: Klaunove listy

03514574.jpeg
03514574.jpeg
0:00
/
0:00

Bohóc Oldalak bol fanzin vydávaný medzi rokmi 2011 a 2015 v Budapešti. Išlo o DIY publikáciu v pravom zmysle slova. Písal a vydával ju Ferenc Gorcsakovszki. Časopis obsahoval skeče, básne a humorné postrehy z každodenného života a stal sa jeho celoživotnou náplňou.

Prednedávnom v budapeštianskej galérii Labor prebehla výstava reflektujúca jeho dielo. Kurátorom výstavy a jeho osobným priateľom bol Kristóf Kovács. “Bola to veľmi zaujímavá osobnosť. Nebol ani bezdomovcom, ani nezamestnaným. Jeho hlavnou náplňou bol časopis, ktorý sám pripravoval a vydával a potom každý večer predával v centre mesta.” Namiesto reflexie svojho neľahkého osudu a ťažkej socio-ekonomickej situácie z časopisu sálal jeho nezameniteľný humor.

Ferenc v auguste vo veku 42 rokov podľahol rakovine. Časopis aj jeho autor za pár rokov svojej existencie v meste získali kultový status. “Rád by som sa Ferencovmu príbehu venoval aj naďalej. Zaujíma ma jeho život aj to, o čom mi nerozprával. Trebárs prečo bol vo väzení. Hovoril mi, že nevyhľadáva svojho syna ani rodinu, pretože na seba nie je pyšný. A dokiaľ sa to nezmení a niečo nedokáže, tak ich ani nebude kontaktovať. Chcel by som nájsť jeho syna a ukázať mu, kto bol jeho otec a že môže byť naňho hrdý. Jeho život bol dôležitý pre celé mesto,” dodáva Kristóf Kovács.

Clown's papers

Bohóc Oldalak was a fanzine published between 2011 and 2015 in Budapest, Hungary. It was a DIY publication in the best sense of the word, written and published by Ferenc Gorcsakovszki. The magazine included sketches, poems and witty observations of everyday life and became his life's work.

Recently, an exhibition reflecting his work took place in the Budapest Labor gallery, curated by his personal friend Kristóf Kovács. “It was a very interesting personality. He was neither homeless nor unemployed. His main focus was the magazine, which he prepared, self-published and then distributed in the city centre each evening.” Instead of reflecting his uneasy fate and difficult socio-economic situation, the magazine oozed with unmistakable humour. Ferenc passed away this August, aged 42, as a consequence of his cancer. The magazine and its author gained cult status over the few years of its existence. “I would like to devote more time to Ferenc's story. I'm interested in his life and the things he didn't mention, such as the reason why he was in jail. He mentioned that he is not in touch with his family because he's not proud of himself and until this changes and he won't achieve something, he won't contact them. I want to find his son and show him who was his father and that he can be proud of him. His life was important for the whole city,” says Kristóf Kovács.

bohocoldalak.tumblr.com