Východiska: Meteorismo a outsider music

03586845.jpeg
03586845.jpeg
0:00
/
0:00

Meteorismo je pražský label, ktorý mapuje takzvanú neviditeľnú scénu. Obskúrne nahrávky získava z rôznych odľahlých zákutí – hudobných aj geografických. Label Meteorismo vznikol de facto náhodou pred pár rokmi a stojí za ním fínsky konceptuálny umelec a hudobník Pasi Mäkelä a Tomáš Procházka známy z hudobných projektov Gurun Gurun alebo B4.

Aj napriek tomu, že termín “weird” sa vďaka obľube exoticizmu v kultúre v poslednom desaťročí takmer vyprázdnil, majiteľ labelu Tomáš Procházka sa outsider music venuje dlhodobo, napríklad aj na spriaznenom blogu Endemit Archives. Autorov a kapely, ktoré vydáva, nachádza v okruhu svojich známych – napríklad pražskej improvizačnej scéne okolo Galérie Školská alebo akcie Wakkushopu, ale zároveň na Meteorisme vydávajú aj umelci, ktorí nie sú primárne známi svojou hudbou, ale skôr iným druhom umenia.

<iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=818130501/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" seamless><a href="http://meteorismo.bandcamp.com/album/meteorismo-compilation-kekri-2014">METEORISMO COMPILATION: KEKRI 2014 by Meteorismo</a></iframe>

Meteorismo and outsider music

Meteorismo is a Prague-based label which explores a so-called invisible scene. It sources obscure recordings from various remote areas – both musical and geographical. Meterismo, the label, came about more or less by chance a few years ago and was established by the Finnish conceptual artist and musician Pasi Mäkelä and Tomáš Procházka renowned from music projects Gurun Gurun and B4.

In spite of the fact that the term “weird” - largely thanks to the popularity of exoticism in culture in the last ten years – has almost lost its meaning, the label boss Tomáš Procházka has had a longstanding interest in outsider music, for instance on his affiliated Endemit Archives blog. He looks for artists and bands he then releases within a network of his friends – for instance on the Prague improvisation scene around Skolska Gallery or the Wakkushopu event. Meteorismo also releases artists who are primarily not know for their music, but through other forms of art.

Odkaz:
meteorismorecords.blogspot.hu