Východiska: Priestorový zvuk 4DSOUND

4. listopad 2015
03505643.jpeg
0:00
/
0:00

4DSOUND je pôvodne holandský projekt, ktorý je de facto priestorovou zvukovou inštaláciou. Poslucháči prechádzajú priestorom a zvuk absorbujú hneď z niekoľkých strán, prežívajú spirituálne spojenie s miestom aj zvukom. Americká skladateľka Pauline Oliveros sa od osemdesiatych rokov zaoberá fenoménom takzvaného hlbokého posluchu, resp. zvukových meditácií. 4DSOUND na to využíva najnovšie technológie v kombinácii s kreatívnym potenciálom zvukových umelcov, ktorí s týmto systémom pracujú.

V budapeštianskom kultúrnom priestore Art Quarter Budapest v októbri otvorili svoju základňu nazvanú Inštitút priestorového zvuku. “V minulosti tu bol pivovar postavený koncom 19. storočia. Tieto priestory boli takmer 40 rokov prázdne, až dokým ich pred 10 rokmi nekúpil nemecký podnikateľ Wolfgang Bartesch s cieľom vytvoriť tu kultúrne centrum,” hovorí zakladateľ iniciatívy 4DSOUND Paul Oomen. Systém priestorového zvuku 4DSOUND vznikol z praktických dôvodov. Paul Oomen ho potreboval vytvoriť pre operu o Nikolovi Teslovi, na ktorej pracoval. “4DSOUND je kombinácia rôznych technológií, ktoré sme za tie roky vyvinuli, aby sme zlepšili našu schopnosť počúvať priestorovo.”

Prečo sa rozhodli práve pre Maďarsko, ktoré v poslednom čase nemá najlepšiu reputáciu, hlavne kvôli svojej politickej situácii? “Je tu hlad po nových veciach a túžba ukázať rôzne stránky toho, čo sa tu deje. Maďarsko je po ekonomickej stránke stále v nie veľmi dobrom stave, je tu chudoba. Toto, ako už vieme z minulosti, je ale dobrý základ pre umelcov a kreatívny priemysel,” hovorí. 4D Institute of Spatial Sound, alebo Inštitút priestorového zvuku, plánuje organizovať rezidencie pre umelcov, ktorí budú s týmto systémom pracovať, ako aj rôzne akcie. Budúci rok okrem iného plánujú aj špeciálny projekt pri príležitosti 20. výročia berlínskeho labelu Raster-Noton, s ktorým už roky úzko spolupracujú.

The spatial sound of 4DSOUND

4DSOUND is a Dutch project, a de facto spatial sonic installation. Listeners walk through space, absorbing sound from various directions, experiencing a communion with the place and sound. The American composer Pauline Oliveros has devoted her research to the phenomenon of deep listening, or sonic meditation. 4DSOUND uses state-of-the-art technologies to achieve this, in combination with the creative potential of sound artists who work within this system. In the beginning of October, they opened a new base in Budapest called The Institute of Spatial Sound.

“This used to be a beer factory built in the late 19th century. The space has been empty for nearly fourty years and then ten years ago, a German entrepreneur called Wolfgang Bartesch bought the estate with the aim to create an artist centre,” says the founder of the 4DSOUND initiative Paul Oomen. The system of spatial sound 4DSOUND was established for practical reasons. Paul Oomen needed to create it for an opera he was working on about Nikola Tesla. “It touches upon a deeper level of our consciousness. It is a very strong tool to evoke spiritual, even hallucinogenic experiences. It is also activating, so people are supposed to walk around, or they can lay down in one place or stand, you have the choice of what to do so your own behaviour becomes part of the creative process.”

Why did they choose Hungary, which hasn't had the best reputation recently, largely for its politics. “There's an appetite for new things. Economically, Hungary is still not in the best shape, there's a lot of poverty, and as we know this is a very good starting point for artists and creative industries to base themselves and grow.” 4D Institute of Spatial Sound is planning to organise artist residencies and several other events. Next year, they are also planning to closer cooperate with the Berlin label Raster-Noton.