Východiska: Skupina sú brnenskí „pravdoláskaři nahrávaní“

5. leden 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Logo Skupiny

Fenomén terénnych nahrávok zažíva v súčasnosti akýsi návrat, a medzi umelcov z regiónu, ktorí sa terénnym nahrávkam venujú, sa prednedávnom pridali aj brnenskí hudobníci a zvukoví technici Filip Johánek, Ján Solčáni a Zdenek Tomášek, ktorí minulý rok založili kolektív Skupina. Do Skupiny patria ešte aj umelci Tomáš Šenkýřik, alebo Jana Kočišová a na značke Skupina nahrávku vydal aj slovenský hudobnik Filip Drábek.

Jan a Filip sa ku terénnym nahrávkam dostali cez tvorbu hudby. Filip svoje prvé nahrávky spravil vďaka zvukovej technike požičanej z Muzea romské kultury v Brne. Jan popisuje moment, kedy zistil že počúvať zvuky vo svojom okolí ho fascinuje viac ako ich tvorba. Spolu s tretím členom Zdenkom ich nakoniec spojilo brnenské Radio R.

Členovia Skupiny, ktorej meno je odkazom na brnenský kolektív experimentalných skladateľov 60-tých rokov Skupina A, o svojich aktivitách tvrdia, že sa snažia „legitimizovať zvukový svet“ a „estetizovať zvuk“. Zdá sa však, že ich terénne nahrávanie fascinuje skôr ako proces, kvôli sile zážitku nastávajúceho počas nahrávania.

03775679.jpeg

Okrem nahrávania materiálu a organizovania počúvacích večerov funguje Skupina aj ako vydávateľsto. Ich katalóg dokumentuje rôznorodosť prístupov ku terénnym nahrávkam – nájdeme v ňom spoločný prieskum brnenských pasáži, gitarovými plochami preložené nahrávky Islandu, alebo Hrklávku – zvukový portrét okolia, v ktorom vyrastal autor Tomáš Šenkýřík. Z katalógu vyčnievajú dve nahrávky: Cesta – výsledok rezidencie Skupiny v Starej Ľubovni, ktorý plynulo spája orálnu históriu s terénnymi nahrávkami, a Dokument co se nepoved Filipa Johánka, ktorý podobným štýlom zachytáva bezdomovcov a svojský život brnenskej ulice. Obe nahrávky spája akýsi sociologický presah, aktívny prístup ku nahrávaniu a kompozičná práca so zachyteným materiálom.

Skupina sa chce do budúcna viac venovať interdisciplinárnym projektom, ktoré v sebe zahŕňajú cestu, dokument, alebo sociologickú sondu do prostredia. Doterajšie nahrávky Skupiny nájdete na ich bandcampe.

03775682.jpeg

The practice of field-recordings has recently experienced some kind of revival in the region. The Brno-based musicians and sound technicians Filip Johánek, Ján Solčáni and Zdenek Tomášek have joined ranks of like-minded artists when they started the collective called Skupina last year. Other members of the field-recording collective are the artists Tomáš Šenkýřik, Jana Kočišová and the Slovak musician Filip Drábek.

Jan and Filip were both active as musicians before discovering their interest in field-recordings. Filip’s first takes were done on gear borrowed from Brno’s Museum of Roma Culture. Jan describes a moment when he realized that listening to sounds in his surroundings is more fascinating as creating them. The trio with Zdenek finally met in Brno’s Radio R.

Members of the collective whose name is an allusion to the collective of experimental music composers Skupina A that was active in Brno in the 60’s, say their aim is to “legitimize the world of sound” as well as “aesthetising sound”. However it seems like their main fascination with field recordings is the process, and the force of the experience of recording.

03775683.jpeg

As a collective, Skupina records new material, organizes listening sessions and also produces physical or digital releases. Their catalogue is an example of the plethora of approaches towards field-recordings: it contains a collective exploration of Brno’s underpasses, field-recordings of Island overlayed with dreamy guitar drones or Hrklávka – a sonic portrait of the childhood landscape of the artist Tomáš Šenkyřík. Two recordings stick out from Skupina’s catalogue: Cesta – a result of a artistic residency in the Slovak town of Stará Ľubovňa that seamlessly connects field recordings, oral history and a sound diary into one sonic body, and Dokument co se nepoved of Filip Johánek, which captures the life of Brno’s homeless and street people in a similar vein. Both recordings are interesting for their sociological aspect, an active approach towards recording and a compositional work with the material.

In the future Skupina aims to develop a more interdiscipinary body of work that spans the territory between field recording, travel, documentary and a sociological probe. You can listen to their recordings on skupina.bandcamp.com.

autor: Peter Gonda
Spustit audio