Východiska: Vidiecky noise

7. srpen 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03439634.jpeg
0:00
/
0:00

Bartosz Zaskórski je poľský ilustrátor a hudobník. Na svojom poslednom albume, Wsie, sa štylizuje do úlohy nezainteresovaného pozorovateľa vidieckeho života. Dedina ako relikt dôb minulých je v 21. storočí, hlavne v kontexte postkomunistického regiónu, miestom, na ktorom zastal čas. A na albume Wsie je taktiež ideálnou scenériou pre zhudobnené pozorovanie často bizarných postavičiek a charakteristík obyvateľov týchto dedín.

Viac o svojom albume, ktorý prednedávnom vyšiel na poľskom labeli BDTA hovorí autor. “Wsie je séria rozhlasových hier o dedinách, ktoré sú izolované od zvyšku sveta. Každá dedina má svoj vlastný charakter: obyvatelia jednej dediny trebárs všade stavajú búdy pre mačky, ďalší trávia celú zimu na dne zamrznutého jazera a keď zima skončí, vrátia sa a varia fazule. Texty som písal ja a zvuk urobil spolu s Konradom Materekom z Rez Epo. Hry sú vizualizované do krátkych videí a boli vystavené v rôznych poľských galériách,” hovorí.

Prečo sa zameral na vidiek ako objekt svojho umeleckého záujmu? “Pravdepodobne kvôli tomu, že tiež žijem na dedine. Je pravda, že som chcel, aby si poslucháči príbehy spojili s poľským vidiekom. Dediny sú najlepším miestom na vyprávanie zvláštnych príbehov. A to bola moja hlavná motivácia.”


<iframe style="border: 0; width: 400px; height: 472px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2507460082/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/artwork=small/transparent=true/" seamless><a href="http://bdta.bandcamp.com/album/wsie">Wsie by Wsie</a></iframe>

Link:
http://bartoszzaskorski.blogspot.com

Village Noise

Bartosz Zaskórski is a Polish illustrator and musician. On his latest album, Wsie, he puts himself in the role of a disengaged observer of village life. The village, as a relict of past times, has become – especially in the context of postcommunist Eastern Europe - a place where time stands still. On the album Wsie, it serves as the ideal setting for a musical observation of bizarre characters inhabiting these places.

Zaskorski's album has been released by the Polish label BDTA. “Wsie is a series of radio dramas about villages isolated from the rest of the world. Each village has a distinct character, which is due to obsessions over certain actions: inhabitants of one village build cathouses everywhere, inhabitants of another spend an entire winter at the bottom of a frozen lake, and when the winter ends, they emerge and return to cooking steamed beans. I wrote the lyrics myself, and made the soundtrack with Konrad Materek of Rez Epo. The plays are visualised by a series of short videos, exhibited on several occasions in Polish galleries,” he says.


What lead him to this project? “Probably because I live in a village myself. True, I wanted the listener to associate the plays with a Polish landscape. As I mentioned in another interview, village is the best location for telling strange stories. That was my main motivation.”

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio