VÝCHODISKA: Zvuk ako protest. Rumunský hudobník Sillyconductor

03798717_0.jpeg
03798717_0.jpeg
Catalin Matei je hudobník a zvukový umelec, ktorý žije a pracuje v Bukurešti. Pôsobí pod rôznymi prezývkami, ako napr Sillyconductor, čo je jeho cerebrálnejšia sonická podoba, v ktorej vytvára konceptuálne projekty, ako napr. vlastnoručne vyrobený nástroj z USB ventilátorov.

Jeho ďalším projektom je Rochite, zameraný na dekonštrukciu popových a rytmických štruktúr aj tradičných rumunských folkových metafor. Vo svojom tvorivom procese využíva terénne nahrávky, ktoré rôzne transformuje. Jeho najnovším počinom je nahrávka z protivládnych protestov, ktoré momentálne prebiehajú v Bukurešti.

„Nahrávka z protivládnych protestov je dielo, ale nie je úplne moje. Patrí svetu, ľuďom Rumunska,“ hovorí autor terénnej nahrávky. Masívne protesty v Bukurešti prebiehajú už od konca januára. Státisíce ľudí do ulíc dostali kontroverzné praktiky vládnej strany. „Nahrávam, čo počujem, a robím to neustále. Je to ako reflex. Keď nenahrávam, frustruje ma to,“ dodáva rumunský zvukový umelec Catalin Matei.

SOUND AS PROTEST: THE ROMANIAN MUSICIAN SILLYCONDUCTOR

Catalin Matei is a musician and sound artist based in Bucharest. He works under several monikers, such as Sillyconductor, his more cerebral sonic guise, where he creates conceptual projects such as a self-made instrument made from USB fans. His other project is Rochite, focused on deconstructing pop and rhythmic structures as well as traditional Romanian folk metaphors. In his creative process, he utilizes field recordings, which he subsequently modifies. His latest work is a recording made during anti-government protests, which currently take place in Bucharest. "The recording is a piece which doesn't really belong to me. It belongs to the world, the people of Romania," says the author of the field recording. The massive protests in Bucharest have taken place since the end of January. Hundreds of thousands of people took to the streets because of the controversial practices of the government. "I record what I hear, and I'm doing it constantly. It's a reflex. If I don't do it, I get frustrated," concludes the Romanian sound artist Catalin Matei.