Východiska: Zvukový svet Marie Balabas

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03602900.jpeg
0:00
/
0:00

Maria Balabas reflektuje zvuk okolo seba prostredníctvom príbehov, ktoré sú s ním spojené. Svet predstavuje svojou optikou citlivého pozorovateľa, ktorý sa zároveň stáva aktérom. Pôsobí v Bukurešti a pracuje na rozmedzí rozhlasovej tvorby, sound artu a hudby.

Stretla som sa s ňou v Budapešti, kde participovala na prednáške o rumunskom rozhlase, kde už roky pôsobí na Radio Romania Cultural. “Ranné vysielanie pripravujem už 8. rok. Chcela som, aby to bol taký slobodný, voľný priestor, kde by som mohla púšťať hudbu, ktorú som poznala od svojich známych a o ktorej som vedela, že ju iné rádia hrať nebudú,” hovorí.

Okrem novinárskej práce v rozhlase sa tiež venuje vlastnej tvorbe, kde kombinuje svoje poznatky z rozhlasovej i hudobnej sféry. “Terénne nahrávky som začala robiť, pretože som objavila tú krásu zvukov z okolitého sveta, o ktorej som predtým nemala ani potuchy. Študovala som hru na klavír, ale nebola si vedomá toho, že svet okolo nás môžeme použiť v našej hudbe.” Ktoré nahrávky jej najviac zostali v pamäti? “Spomínam si na hlasy – hlas dieťaťa nahratý v Indii alebo ďalší v Afrike. Potom tiež na chlapca v jednom rumunskom meste, ktorý mi poskytol definíciu perfektnej nahrávky.”

The Sonic World of Maria Balabas

Maria Balabas reflects the sounds around her through stories, which are connected to it. She presents the world through a viewpoint of a sensitive observer, who at the same time becomes its agent. She lives and works in Bucharest and is active in radio, sound art and music. I met her in Budapest, where she participated on a lecture about Romanian public radio, where she works at Radio Romania Cultural. “I've been preparing the morning broadcast for the last 8 years. I wanted it to be a free, open space where I could play music which I knew from my friends and which wouldn't be played elsewhere,” she says.

Aside from the journalistic work at the radio, she also does her own sound art practice, where she combines her knowledge from both radio and music spheres. “I started to do field recordings because I discovered the beauty of the surrounding world, of which I had no clue before. I studied the piano and hadn't been aware that you can use the world around you in your music.” Which of her recordings does she remember best? “I remember voices – a voice of a child recorded in India or another one in Africa. I remember a boy in a Romanian town who gave me the perfect definition of a recording.”