Z lidovky k technu: hudební svět producentky FOQL

FOQL
FOQL
Hudební vývoj Justyny Banaszczyk byl pozoruhodný. Osm let navštěvovala hudební školu, později ji ovlivnila místní punková subkultura a postupně začala gravitovat k technu a taneční hudbě. Tak vznikl její umělecký pseudonym FOQL, což je zkratka názvu románu Umberta Eca Tajemný plamen královny Loany. Kromě vlastní tvorby ve své domovské Lodži také pořádala interdisciplinární akce.

Momentálně se však naplno věnuje hudbě, vydává na respektovaných zahraničních labelech jako třeba New York Haunted, Pointless Geometry nebo Gooiland Elektro. Její hudební produkce se pohybuje někde mezi elektrem, acidem a technem, jsou z ní cítit vlivy holandské scény.

Jak vzpomínáš na své dětství?
Vyrůstala jsem v Lodži, průmyslovém městě uprostřed Polska, těsně po pádu komunismu. Byla jsem obklopená úpadkem, nejen co se týče architektury, ale také rozpadem lidských životů. A tohle samozřejmě do velké míry ovlivnilo nejen mou povahu, ale také estetiku.

Jak bys popsala hudební scénu v Lodži?
V Lodži existovala specifická elektronická scéna, která byla tehdy relativně aktivní. Populární byly styly jako industrial, elektro a synth punk a všechny ty divné elektronické žánry, které v ostatních polských městech neměly takovou odezvu.

Jak vzniká tvá hudba?
Líbí se mi efemérní styl nahrávání. Ráda nahrávám, jako kdybych měla koncertní kapelu. Nechci na jednom tracku sedět příliš dlouho, protože si pak už nepamatuju ten pocit nebo emoci, které tuto nahrávku při jejím vzniku definovaly.

Co plánuješ vydat v nejbližší době?
Před několika dny na mém mateřském labelu Gooiland Elektro vyšel 12palec s názvem Unruhe, kde najdete jeden můj track. V červnu zas vychází moje druhé album na americkém kazetovém labelu Always Human Tapes. Bude se jmenovat Lower Your Expectations neboli Sniž svá očekávání.

Více se dozvíte tady.

Urban decay, punk & techno: FOQL's musical world

Justyna Banaszczyk's musical development has been remarkable. She attended a music school as a child for eight years only to swap classical education for subculture capital via the local punk scene. She gradually started to gravitate towards techno and dance music. This is how her moniker FOQL came about, an acronym borrowed from the title of Umberto Eco's novel The Mysterious Flame of Queen Loana. Aside from her own work, she also used to organise interdisciplinary events in her home town of Łódź, the third biggest city in Poland. Currently, her focus is firmly on her own music, she has released on labels like New York Haunted, Gooiland Elektro and Pointless Geometry in the last few years. Her music oscillates somewhere between electro and techno, with notable Dutch influences.

How do you recollect your childhood?
Growing up in the industrial city of Łódź in central Poland just after the fall of communism influenced me, of course. I was constantly surrounded by decay in terms of architecture, but also in terms of human lives. It had a great impact on my character and aesthetics.

FOQL - Swerve from Enfant Terrible on Vimeo.

Could you describe the Łódź music scene?
Łódź had a very specific electronic scene, which was quite strong at the time, influenced mostly by industrial, electro and synth punk and all these kinds of weird electronic genres, which weren't that popular in other Polish cities.

How do you make your music?
I like the ephemeral style of recording. I like to record like a live band. I don't like to sit on one track too long, because it doesn't have any sense for me anymore as I cannot remember the feeling or emotion which was at the core of this recording when it appeared in my mind.

What are your upcoming releases?
Just a few days ago, my mother label Gooiland Elektro released a 12inch vinyl, Unruhe, with one of my tracks. In June, I will release my second album on US tape label Always Human Tapes. The title of this album will be Lower Your Expectations.

Read more about Justyna in an extensive interview here.

Odkazy/Links:
https://soundcloud.com/foql