Žena před pultem. Na emancipaci žen pracovalo Československo o 27 let dřív než Německo, říká Wagnerová

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy spartakiáda - ženy za socialismu

„Socialistický pořádek byl velmi patriarchální, ale zároveň byla moc muže oslabena znárodněním a vyvlastněním majetku. Po roce 1989 našli muži svá stará loviště v obchodě a podnikání. Jejich pozice ohromně zesílila,“ říká publicistka a spisovatelka Alena Wagnerová, autorka knihy Žena za socialismu. Proč bylo Německo oproti socialistickému Československu v emancipaci pozadu?

Podle Wagnerové můžeme v pohledu na ženy dobu před rokem 1989 rozdělit na několik období. „Po válce tu byla živá emancipační nálada. Předpokládalo se, že se ve věci společenského postavení ženy něco změní. Na rodinném zákoně, který vešel v platnost v roce 1950 a zrovnoprávnil muže a ženy, pracovala ještě Milada Horáková,“ upozorňuje. „Socialistický společenský pořádek byl vůbec první politický systém v historii, v jehož programu byla emancipace ženy jako součást emancipace člověka,“ popisuje Wagnerová.

Publicistka a spisovatelka Alena Wagnerová

Období přibližně od roku 1960 se neslo ve znamení pomalého ocenění mateřské role ženy. „Vedla se velmi živá diskuze o otázce společenských funkcí žen. Dospělo se k tomu, že biologická funkce ženy má pro ni stále negativní sociální důsledky v rovnoprávném podílení na životě společnosti, což se projevuje v nižším platu, větším pracovním zatížením a menším počtem žen ve vedoucích pozicích. Dvojí role ženy bylo velké zatížení, tehdy byla taky dvaačtyřicetihodinová pracovní doba, v roce 1948 ještě čtyřicetiosmihodinová. Dětská zařízení byla na poměrně vysoké úrovni, ale stačit na dvojí roli matky a zaměstnané ženy bylo při chronicky špatných službách velice náročné,“ podotýká publicistka.

Alena Wagnerová strávila značnou část života v Německu, i kniha Žena za socialismu vyšla  v roce 1974 v němčině. Spisovatelka vzpomíná na konec 60. let, kdy do západního Německa odešla, jako na kotrmelec zpět. „Jako občanka jsem byla samozřejmě daleko svobodnější, ale jako žena zdaleka ne – a přitom bylo západní Německo demokratickým státem. Tam ještě směla být žena zaměstnána jen tehdy, když to nerušilo její hlavní funkci v rodině a domácnosti. Tenhle zákon byl zrušen roku 1977, tedy o 27 let později než u nás,“ směje se Wagnerová.

Jak se za socialismu vyvíjela role muže? Umývali za socialismu nádobí? A jak je to s postavením ženy dnes? Poslechněte si celý rozhovor.