„Ženský hlas a feminismus je důležitou součástí české tradice,“ říká politoložka Jitka Gelnarová

22. červenec 2019

Do prosince letošního roku probíhá v Náprstkově muzeu v Praze výstava „Vlastním hlasem“, která mapuje příběhy žen spojených s českým feministickým aktivismem od roku 1919 až do současnosti. „V prostředí monarchie se ženy pohybovaly v kontextu nedominantního národa. To mělo velký vliv na argumentaci v boji za práva žen,“ říká o počátcích feminismu na našem území autorka koncepce výstavy Jitka Gelnarová.

Volební právo pro ženy v nově vznikajících zákonech Československa můžeme vnímat v evropském kontextu jako velmi progresivní a souvisí právě s emancipací po rozpadu Rakouska-Uherska. „Nový stát se vymezoval k minulosti, tedy zpátečnické monarchii. Definoval se jako demokratický a pokrokový. Součástí toho se stává nová a emancipovaná žena,“ pokračuje Jitka Gelnarová.

Výstava Vlastním hlasem

Československý feminismus nebyl, stejně jako jinde, jednomyslným hnutím, dělil se na jednotlivé frakce podle politického přesvědčení, náboženství nebo třídní příslušnosti. „Feminismus nebyl jednohlasný v celém dlouhém devatenáctém století ani v období první republiky. Existoval liberální feminismus, zastoupený Ženskou národní radou, jejíž hlavní představitelkou byla Františka Plamínková, vedle toho byl sociální feminismus, komunistky a také křesťanské hnutí,“ vysvětluje Jitka Gelnarová. Po druhé světové válce, v době po komunistickém převratu, pak mluvíme o termínu vyvlastněného hlasu, který popisuje Hana Havelková. „Jedná se o koncept, kdy si režim přivlastní pojetí emancipace a hlas ženského hnutí,“ říká Jitka Gelanrová.

Výstava je vystavěna kolem životů dvaceti pěti žen různých národností. Jejich příběhy se odehrávají v odlišných dobách a sociálních kontextech. „Vlastní hlas je v podstatě nárok na definici sama sebe, být subjektem. Je to pro nás synonymum ženské emancipace,“ představuje hlavní myšlenku výstavy autorka její koncepce a zve na projekce a doprovodný program.

Jak ovlivnil feminismus u nás třeba Americký klub dam a kdo byly první aktivní účastnice ženského hnuti? Pusťte si celý rozhovor.

Spustit audio

Více z pořadu

Mohlo by vás zajímat

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.