Baobab a Meander: krásná dětská literatura

02433499.jpeg
02433499.jpeg

Vydávání knih pro děti má u nás dlouhou tradici. Devízou domácích i překladových publikací pro nejmenší čtenáře býval kromě textu také důraz na grafické ztvárnění – ilustrace a obrázky tvořily vždy nedílnou součást dětských knih.

Do roku 1989 byla valná většina nabídky dětské literatury v režii nejstaršího a největšího vydavatele – nakladatelství Albatros, dříve SNDK. Po revoluci se nabídka dětských titulů značně rozšířila – ne vždy však šla kvalita knih ruku v ruce s kvantitou. Knihkupectví se ocitala a často stále ocitají pod náporem kýčovitých knižních remaků kreslených filmů, nevkusných a v podstatě reklamních výtisků prodávajících určitý na děti zaměřený produkt nebo v nejlepším případě špatně převyprávěných klasických pohádek. Trendy v dětské literatuře jsou do značné míry poplatné dobové módě a při volbě nové knihy pro rostoucího potomka tak člověk často stojí před monolitem zpovědí školních královen či duchařsko-čarodějnických románů. Vybrat novou knihu, která nebude postrádat jisté umělecké hodnoty a bude co do své výpovědi takříkajíc trvanlivější, ale také není nemožné. Existuje několik mladých nakladatelství zaměřených na autorskou tvorbu pro děti a mládež, které poptávku po hodnotné literatuře splňují – mezi nimi vyčnívají jména Baobab a Meander.

Nakladatelství Meander působí na trhu s dětskou literaturou od roku 1995. S mottem „Krásné knihy chytrým dětem i jejich rodičům“ se zaměřuje na vydávání autorských knih, komiksů a leporel od domácích i zahraničních autorů. V edičním plánu najdete hravé a hravě ilustrované verše Petra Nikla, komiksy Lucie Lomové nebo pohádky nejen z mechu a kapradí Františka Skály. Vyšli zde také Pižďuchové – jediná kniha pro děti, kterou napsal Václav Havel, nebo Vrány z hruškovic, taktéž jediný pro děti určený text známého ostrovního literáta Aldouse Huxleyho. Mezi komiksy pro starší čtenáře naleznete vzpomínkové vyprávění z války Alanova válka od Emannuela Guiberta, stripy Macanudo od argentinského Ricarda Linierse nebo Dobu ledovou od Nicolase de Crécyho. Ze starších knih se zde mimo jiné objevil v novém vydání také vskutku trvanlivý epos pro děti – Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem. U všech knih je velký důraz kladen na grafickou úpravu – mezi výtvarníky starajícími se o vzhled meandrující knihovny jsou např. Jiří Sopko, Jiří Černický, Matěj Forman nebo Galina Miklínová.

02433504.jpeg

Alternativní nakladatelství a spolek Baobab existuje od roku 2000 a kromě vydávání knih také pořádá různá divadelní představení, čtení a výstavy, u nás i v zahraničí. Baobab vydává díla méně známých autorů a velmi úzce spolupracuje s mnohými mladými výtvarníky – baobabí knihy tak díky své ojedinělé grafické podobě a designu často působí jako malé umělecké artefakty. Z publikací nutno vyzdvihnout fantazijní dobrodružné romány o Tobiáši Lolnessovi z pera Timothéa de Fombella, originální ručně dělané almanachy od Chrudoše Valouška či knihy Modrý tygr, Kočička z kávové pěny od výtvarníka Juraje Horvátha a jeho ženy Terezy Horváthové. V Baobabu vyšlo také nádherné Album lidí, nápaditá série kreseb lidských typů a profesí od francouzského umělce, který si říká Blexbolex. Album lidí bylo v roce 2009 vyhlášeno na veletrhu v Lipsku nejkrásnější knihou světa – a podobně pochvalné charakteristice, minimálně v domácím měřítku, se blíží i většina dalších knih z Baobabu. Spolu s Meandrem tak patří mezi vydavatelství, která vydávají opravdu „krásnou“ literaturu pro děti. Doufejme, že podobných bude jen přibývat.

02433508.jpeg