Děláme vlny na Czeching Showcase 2017 v garážích Českého rozhlasu

Adresa
Radio Wave
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Telefon
+420 221 552 342

E-mail
radiowave@rozhlas.cz

Telefon do studia: +420 221 552 333
ICQ do studia: 244238260
Skype do studia: ID: croradiowave 

Šéfredaktorka: Iva Jonášová
telefon: 221 552300 
E-mail: iva.jonasova@rozhlas.cz 

Vedoucí programu: Matouš Hrdina
telefon: 221 552305
E-mail: matous.hrdina@rozhlas.cz

Hudební dramaturg: Jiří Špičák
Telefon: 221 552325
E-mail: jiri.spicak@rozhlas.cz 

Editorka a vedoucí moderátorů: Bára Šichanová
Telefon: 221 552342
E-mail: barbora.sichanova@rozhlas.cz 

Marketing a PR: Jakub Zeman
Telefon: 221 552346
E-mail: jakub.zeman@rozhlas.cz 

Produkce: Anna Bednářová a Jana Gajová
Telefon: 221 552341, 22 1552334
E-mail: anna.bednarova@rozhlas.cz, jana.gajová@rozhlas.cz

Web a sociální sítě: Ladislav Bruštík, Bára Linková, Jakub Kaifosz
Telefon: 221 552338, 221 552331, 221 552331, 221 552335
E-mail: ladislav.brustik@rozhlas.cz, barbora.linkova@rozhlas.cz, jakub.kaifosz@rozhlas.cz