Adresa:
Radio Wave
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Telefon:
+420 221 552 334

E-mail:
radiowave@rozhlas.cz

Telefon do studia: +420 221 552 333
Skype do studia: ID: croradiowave 

Šéfredaktorka: Iva Jonášová
telefon: 221 552300 
E-mail: iva.jonasova@rozhlas.cz 

Vedoucí programu: Bára Šichanová
telefon: 221 552305
E-mail: barbora.sichanova@rozhlas.cz 

Hudební dramaturg: Aleš Stuchlý
Telefon: 221 552345
E-mail: ales.stuchly@rozhlas.cz 

Editoři vysílání: Michaela Sladká a Antonín Tesař
Telefon: 221 552342
E-mail: michaela.sladka@rozhlas.czantonin.tesar1@rozhlas.cz

Marketing a PR: Eliška Černá
Telefon: 221 552346
E-mail: eliska.cerna@rozhlas.cz

Produkce: Nikol Černá a Kateřina Dušková
Telefon: 221 552306, 22 1552334
E-mail: nikol.cerna@rozhlas.cz, katerina.duskova@rozhlas.cz

Web a sociální sítě: Ladislav Bruštík, Tereza Kunderová, Martin Honc
Telefon: 221 552338, 221 552331, 221 552331, 221 552335
E-mail: ladislav.brustik@rozhlas.cz, tereza.kunderova@rozhlas.cz, martin.honc@rozhlas.cz