Hitler a Němci: Národní pospolitost a zločin

20. listopad 2010

Od 15. října 2010 do 6. února 2011 se v Německém historickém muzeu v Berlíně koná výstava Hitler und die Deutschen, tedy v překladu Hitler a Němci. Podtitul výstavy zní Volksgemeinschaft und Verbrechen čili Národní pospolitost a zločin. Cílem výstavy je pohlédnout na vztah Hitlerovy politické i sociální moci a německého lidu.

Výstava popisuje Hitlerův vzestup a jeho politický úspěch v lednu 1933, kdy se stal říšským kancléřem, přes jeho ničivou a zvrácenou ideologii, ústící ve druhou světovou válku, až po konec jeho vlády a následně i sebevraždu v berlínském nacistickém bunkru. Vystavené exponáty detailně dokumentují okolnosti, které přivedly německý národ k fanatickému následování nacistické propagandy, podpoře Hitlerovy síly až k prozření v době války a v době těsně poválečné. Etapy vývoje Hitlerovy moci jsou mapovány prostřednictvím fotografií, dopisů, novinových článků, plakátů i úředních dokumentů. Návštěvníci mohou poslouchat i výklad jednotlivých průvodců, kteří doplňují rozsáhlou výstavu o další zajímavé informace.

Jedním z průvodců výstavy Hitler und die Deutschen je i Jens Norman Schliski: „Výstava Hitler und die Deutschen je první výstava věnovaná osobě Adolfa Hitlera od roku 1945, kromě jedné výjimky, kterou byla výstava fotografií Heinricha Hofmana v roce 1994. Ta se ovšem nekonala v Berlíně. Cílem výstavy je ukázat dokumenty a předměty spojené s Hitlerovou diktaturou a najít vysvětlení toho, proč na něj německá společnost reagovala takovým způsobem.“

02190942.png

Výstava je tematicky rozčleněna do osmi částí, které mapují Hitlerovu vládu a proměnu vnímání jeho osobnosti německou společností.
Expozice začíná dvěma úzce propojenými sekcemi nazvanými Führerův mýtus a Hitler a NSDAP. Vystavené volební výsledky ukazují, kým byl volen a jak nabíral na politické síle. Třetí část nazvaná Proměna moci a národní revoluce se zaměřuje na společenský převrat, kdy masa německého lidu slepě následovala důmyslně propracovanou propagandu Národně socialistické německé dělnické strany. Přízeň davu brzy proměnila Hitlerovu autoritativní vládu v totalitární diktaturu. Německá společnost, Führerův stát nebo Führerova moc jsou další sekce výstavy, které ukazují šokující skutečnost toho, jak intenzivně působila propaganda na německé obyvatelstvo. Hitlerova tvář i tváře jiných nacistických funkcionářů se objevovaly na plakátech, pohlednicích, hracích kartách i hračkách pro děti.

Schliski dodává: „Můžete zde vidět množství fotografií, plakátů a věcných předmětů spojených s nacistickou propagandou, které jsou doplněny o články a úryvky z publikací, které na tento druh propagandy reagovaly. Některé exempláře jsou veřejnosti zpřístupněny úplně poprvé, jako například dopisy z roku 1932 adresované Adolfu Hitlerovi k jeho narozeninám nebo tapiserie z kostela v Hesse, jejíž zdobení se významově pojí s nacistickou propagandou.“

Fotografie z druhé světové války zobrazující drastické záběry mrtvých německých vojáků nebo zbídačeného německého národa ukazují proměnu vnímání Hitlerovy moci, která koncem druhé světové války slábla, až dospěla ke svému definitivnímu konci.

02190943.png

Výstava Hitler und die Deutschen i přes řadu důsledně dokumentovaných faktů stále klade otázky, jak mohli Němci obdivovat tak zrůdný režim a osobu, která tento režim ztělesňovala. Na tyto otázky však nelze najít jednoznačnou odpověď. Paradoxem však zůstává, že Němci zpytují své svědomí vzpomínkami na Hitlera, těžko však říci, jestli někdo v České republice uspořádá tak detailní výstavu o socialismu.

Spustit audio