Komunitní tlumočník: Džob, po kterém je sháňka

20. únor 2013

Migranti a migrantky žijící v České republice mohou už dva roky využívat služeb takzvaných sociokulturních mediátorů. Tedy svých krajanů, kteří umí dobře česky, znají obě kulturní prostředí, a jsou důležitým prostředníkem pro komunikaci s českými úřady a institucemi. Bez jejich asistence by docházelo ke zbytečným nedorozuměním.

S konceptem interkulturních asistentů, tedy prostředníků v komunikaci s majoritou, začalo v České republice občanské sdružení Klub Hanoi. To se zaměřuje na vietnamskou komunitu. Pojem sociokulturní mediátor převzalo v roce 2011 občanské sdružení InBáze z Portugalska, kde tato profese funguje v rámci imigračního úřadu skoro 10 let. Eva Dohnalová z InBáze vysvětluje, kdo to vlastně jsou sociokulturní mediátoři:

Jsou to primárně migranti, kteří mají znalost 2 až 3 jazyků a zároveň mají zkušenost s migrací, vědí, jak to chodí na odděleních pobytu cizinců, vědí, jak to chodí na zastupitelských úřadech, a vědí, co to znamená psychologicky ten proces migrace i integrace a hledání nového domova, a současně jsou i vzděláni v legislativě.“

InBáze má v současnosti k dispozici 6 interkulturních mediátorů a mediátorek z Vietnamu, Ruské federace, Mongolska a Sýrie. Pracují v týmech se sociálními pracovníky a právníky:

02832581.jpeg

Poskytují poradenství, pomoc při vyplňování formulářů a taky tlumočení při jednání klientů přímo se zaměstnanci ministerstva vnitra,“ říká Eva Dohnalová.

Koncept komunitního nebo sociálního tlumočení rozvíjí občanské sdružení META. Nabídku kurzů komunitního tlumočení tu absolvovala i Monika Marquez z Mexika, která do České republiky přišla před 6 lety. Od začátku ale neměla v plánu stát se akreditovanou tlumočnicí, prostě to tak nějak přišlo.

„Mluvila jsem česky, takže jsem mohla pomoct kamarádům na začátku. Říkala jsem jim, že můžu s nimi jít na policii nebo kamkoliv, a oni to řekli svým známým. Tak jsem si uvědomila, že by bylo důležité, abych se o to začala víc zajímat. Je hodně lidí, kteří potřebují tuto pomoc.“

Monika se tak dostala do databáze tlumočníků, kterou mohou využít české úřady nebo i nemocnice. Služby komunitních tlumočníků a sociokulturních mediátorů jsou pro klienty zdarma a hradí se z konkrétních projektů a grantů. Cílem občanského sdružení InBáze je, aby se i v České republice stali součástí imigračních úřadů a tato profese našla místo v české legislativě.

autor: Susana
Spustit audio