Nejeden život

21. září 2010

Cílem projektu Nejeden život je dokumentace a nepřikrášlené zobrazení všedního, o to však zajímavějšího, života mentálně handicapovaných klientů v příspěvkové organizaci Marianum, jenž poskytuje sociální služby. Ve fotografiích tak nalezneme skutečný obraz života lidí, kteří možná jen neměli tolik štěstí jako "my ostatní".

V současné době probíhá tzv. transformace sociálních služeb, jež nemá za cíl nic jiného než začlenění handicapovaných osob do společnosti. To znamená, že velké ústavy, které jsou jakýmsi socialistickým fragmentem (panovala myšlenka, že handicapovaní nemají nárok na plnohodnotný život), chtějí být roztroušeny do menších rodinných domů a bytů, tedy chráněného či podporovaného bydlení. Když vezmeme v úvahu fakt, že lidem dosud navyklým na život v ústavu a neustálé dělení se s někým o něco, je nabídnut styl žití podobný svobodnému, není možné nevšimnout si postupné a výrazné změny v jejich prožitcích. Tato skutečnost se stala stěžejní myšlenkou celé mé práce.

Mimo to jsem samozřejmě zaznamenával každodenní aktivity klientů, ať už se jedná o ranní vstávání, práce klientů, či jejich návštěvy ve svých domovech. Další velmi zajímavou činností jsou umělecká vystoupení, především divadelní představení, která jsou s neuvěřitelnou periodicitou organizovány pro širokou veřejnost. Výtvarné dílny, muzikoterapeutické či školní aktivizační kroužky jsou rovněž velmi zajímavé a přínosné pro každého člověka.

Celý projekt bude zakončen výše uvedenou výstavou a stejnojmennou publikací. Budu velmi spokojen, když Nejeden život napomůže solidaritě a emancipaci v naší společnosti. Protože sociální dokumentární fotografii považuji za neobyčejně důležitou složku umělecké fotografie. Cítím silnou potřebu přinášet veřejnosti obrazová svědectví o věcech a skutečnostech, se kterými nepřijdou běžně do styku anebo jsou naopak neustále kolem nás, jen si jich nevšímáme. Mám potřebu zobrazovat pro mnohé méně příjemnou část našich životů. Nesmírně důležité je, abychom si všichni uvědomovali, co máme a co by jiní chtěli mít, ale nemohou.

Výstava probíhá v době od 4. do 30. prosince 2009, otevřeno denně 10-17 hodin.

autoři: Press kit , Imrich Veber
Spustit audio