Petra Soukupová: Bezpečné balancování nad propastí neuspořádaného života

20. říjen 2011

Petra Soukupová se za poslední roky stala na české literární scéně pojmem. Vyhrála Cenu Jiřího Ortena i Magnesii Literu a čtenáři její knihy kupují v nebývalé míře.

Její poslední kniha, Marta v roce vetřelce, potvrzuje skutečnost, která se rýsovala již v předchozích autorčiných textech: Petra Soukupová píše populární literaturu s určitou neoddiskutovatelnou dávkou kvality a lze ji zařadit asi nejvýrazněji vedle spisovatelů typu Michala Viewegha.

Marta v roce vetřelce má formu deníkových záznamů. V tom nespatřuji velkou inovativnost. Tento žánr je v současnosti jakousi módou, ať už se jedná o smyšlený-nesmyšlený deník Ireny Obermannové Tajná kniha nebo o sérii knih Báječný rok již zmíněného Michala Viewegha. Soukupové příspěvek k tomuto žánru má výrazný rys fiktivnosti a pro ozvláštnění a zdůraznění realističnosti ho doplňují ilustrace Nikoly Hoření. Deník si píše devatenáctiletá dívka v průběhu jednoho roku. Vypravěčka vede v úvodu spořádaný život, pochází ze zajištěné rodiny, kde se všichni tak trochu nesnáší a tak trochu milují, a řeší své malicherné problémy s kluky a školou. Příběh lze shrnout jako tragédii holky, která neplánovaně otěhotněla, poté nešťastně potratila, a proto začne balancovat na hraně životního dna.

POSLECHNĚTE SI TAKÉ: Rozhovor s Petrou Soukupovou z pořadu Liberatura

Zmínil jsem, že Marta v roce vetřelce je pop kvalitní. Petře Soukupové se ve vypravěčce Martě podařilo velmi dobře vystihnout obrysy světa generace nacházející se v současnosti na počátku dospělosti. Nejvýrazněji zpřítomňuje tento svět mediální emblematické prvky typu Facebook, Skype, KFC či Starbucks. Populární kultura je ve své podstatě založena na zjednodušování, a proto nepůsobí tato redukce světa nikterak nepříjemně ani škrobeně. Výraznou roli hraje v textu také populární kultura sama jako fenomén. Funguje pro vypravěčku jako údolí jistoty. S The Big Bang Theory se lze schovat před světem a ztotožnit se s ideálním prostředím sitcomu, ve kterém je krásně bezpečně.

02462512.jpeg

Slabinou Marty v roce vetřelce je z mého pohledu především podbízivost. Jedná se v podstatě o dramatický příběh z prostředí fádní střední třídy. Rodiče jezdí v létě do Karibiku, otec nesnáší Greenpeace. Nemají v podstatě žádné existenční starosti. Jejich svět se proto skládá pouze z malicherných konfliktů. Ústřední sdělení textu je tedy přibližně následující: I když se někomu předepsaný scénář správného života nelíbí a shodou okolností vystoupí z bezpečné zóny, dobře fungující rodina a úcta k hodnotám vše vyřeší. Marta v roce vetřelce je tedy román o problémech lidí z vyšší střední třídy pro masového čtenáře, podbízející se jeho estetice, vkusu a očekávání.

Malinko inovativní, malinko dramatická, ale především velmi dobově zakotvená kniha, o níž mnoho uslyšíme v následujících měsících, ale za pár let se po ní slehne zem.

Soukupová, Petra: Marta v roce vetřelce. Host. Brno. 2011. 320 stran

Spustit audio