Animace - skupinová výstava studentů FAMU

00809349.png

Katedra animace FAMU pojímá animovaný film, v souladu s filosofií celé fakulty, jako prvotně dramatické dílo, vytvořené speciálními výtvarnými prostředky. Tím se odlišuje od VŠUP, kde je ten vztah přesně obrácený. Za nejdůležitější složku filmu je na katedře animace FAMU považován scénář.

Poměry v animovaném filmu se od založení katedry rapidně změnily. Současnost kinematografie - a animované obzvlášť - probíhá dnes ve znamení digitalizace. Výstava v Galerii AMU je prvním oficiálním představením výtvarné tvorby studentů Katedry animované tvorby FAMU v letech 2000 až 2008. K vidění budou jak filmy, tak i přípravné práce k nim - skici, kresby i loutky.
POSLECHNĚTE SI: Rozhovor s hosty Odpolední session, kterými byli Aneta Kýrová, Libor Pixa a pedagogové Zuzana Marešová a Jiří Kubíček.

00868659.jpeg

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 18 hodin.