Aula Cervantes – španělsky snadno a rychle

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Koncem února se rozšířila řada většinou skromně vybavených pražských knihoven a studoven. Radost mohou mít zejména ti, kteří se profesionálně nebo ve svém volném čase věnují španělštině a kultuře zemí, ve kterých se mluví španělsky. Aula Cervantes je k dispozici široké veřejnosti a nabízí rozmanité učební materiály a vzdělávací programy zaměřené na samostudium.

Aula Cervantes je nový projekt Cervantesova institutu, který vznikl v roce 1991 ve Španělsku a jehož pobočky jsou rozmístěny ve velkých městech po celém světě. Jeho cílem je zpřístupňovat španělštinu a kulturu zemí spojených s tímto jazykem. Svým charakterem se Cervantesův institut podobá například Goethe institutu či Francouzskému institutu, které sídlí i v Praze. Aula Cervantes je, co se rozlohy a nabídky týče, dostupným kompromisem. Najdeme ji v jedné místnosti, již poskytla FF UK ve své budově v Celetné ulici.

Co Aula Cervantes nabízí? Svým vybavením (několik počítačů s internetovým připojením, široká nabídka CD-romů s učebními materiály všech úrovní, texty, audiovizuální technika) je zaměřena především na studium španělštiny a zpřístupnění kultury španělsky mluvících zemí. Členem knihovny se může stát každý po zaplacení ročního příspěvku ve výši 300,- Kč (studenti a učitelé) nebo 600,- Kč. Typ vybavení napovídá, že důraz je kladen na předávání informací pomocí nové technologie. Nechybí zde ale ani knihy – prezenční příručka obsahuje základní i vědecké encyklopedie, slovníky, gramatiky a dějiny španělské literatury. K dispozici jsou také moderní španělské učebnice a beletrie určená zejména pro začátečníky. Na své si tedy přijdou jak mírně pokročilí, tak i ti, kteří se španělštině věnují hlouběji.

Ředitelem pražské Auly Cervantes je Eduardo Fernández Couceiro. V Praze žije 5 let a dříve se věnoval především výuce španělštiny. „Jedním z úkolů pracovníků Auly Cervantes je pomáhat návštěvníkům při jejich studiu. Můžeme s nimi stručně konzultovat jejich studijní plán a poradit jim, jak ho mohou přizpůsobit svým znalostem a času, který mají k dispozici. Ke studiu jim nabízíme rozmanité materiály – gramatické testy, současné, ale i středověké texty. Hodí se i internetové spojení s Centro Virtual Cervantes, které přímo podléhá Cervantesovu institutu, a s ostatními španělskými institucemi, zabývajícími se španělským jazykem a kulturou,“ říká Fernández Couceiro.

Aula Cervates oslovuje také profesionály. Učitelům nabízí konzultace metodologie výuky španělštiny a studentům sekundární literaturu pro vypracování doktorské nebo jiné práce týkající se předmětu. „Podle mě výuka španělštiny v soukromých jazykových školách často není na přiliš dobré úrovni. U nás se učitelé mohou seznámit s moderními španělskými učebnicemi, které využívají nové metodologie výuky,“ říká Fernández Couceiro.

Aula Cervantes není jen knihovnou. Svými aktivitami se přibližuje definici malého kulturního centra. „Na videokazetách máme asi třicet španělských filmů a nechybí ani divadelní hry v podobě televizních inscenací. Najdete tu například filmy od Pedra Almódovara či Carlose Saury a televizní dramatizace autorů Calderóna de la Barca či Josého Zorrilly,“ doplňuje Fernández Couceiro. Kromě promítání filmů se mohou členové Auly zúčastnit také přednášek, kurzů a debatních fór. „Jedním z našich plánů je uspořádat kurz zasvěcující posluchače do používání internetu k vyučování španělštiny a e-mailové konzultace s lidmi, kteří se připravují na jednu z profesionálnch zkoušek ze španělského jazyka. Všechny naše plány jsou ale závislé na poptávce, a tak se budeme snažit přizpůsobovat se zájmům našich klientů“, dodává Fernández Couceiro.

Spustit audio
autor: Hanka Kubáčková