Duchcov – výjimečný, nebo typický?

23. září 2013
02972930.jpeg

Osmitisícový severočeský Duchcov patří mezi místa, kterými v létě otřásla vlna protiromských nepokojů. Vydali jsme se přímo na místo zjistit, čím je tohle městečko, rozdělené na bohatší severní část a chudou, zchátralou a zejména Romy obývanou jižní část, specifické. V rozhovorech, které jsme vedli s lidmi z Duchcova, zaznělo množství odlišných názorů na příčiny problému i podněty k tomu, jak ho řešit. Poslechněte si je ze záznamu.

Jan Oláh a František Chochola, dva mluvčí, které si romská komunita v létě zvolila jako své zástupce, mluvili o postupně se proměňujícím soužití Romů a majority. Řeč přišla i na to, jestli mají mezi obyvateli z místní většiny přátele, nebo zda Romové, kterým bývá podsouvána kolektivní vina za individuální prohřešky konkrétních jedinců proti pokojnému soužití, hází stejným způsobem do jednoho pytle i etnické Čechy.

Aktivisté Míra Brož, Jozef Miker a Ivana Mariposa Čonková z o. s. Konexe během dusného léta v Duchcově pořádali akce, které měly místním Romům ulevit od napětí ze shromáždění namířených proti nim. Vysvětlili, proč se začali angažovat právě tady, objasnili svůj radikálně nesouhlasný názor na často skloňovaný argument, že za problémy ve městě můžou nově přistěhovaní Romové odjinud, a porovnali své duchcovské zkušenosti s poměry v dalších lokalitách, kde Konexe působí – Předlicích, Krupce nebo Českých Budějovicích.

02972908.jpeg

S jakými problémy se nejčastěji setkávají při terénní práci, do jaké míry je podporuje a jak s nimi spolupracuje vedení města, co by ze strany místní samosprávy uvítali a jak vypadá v praxi represe, kterou si v podobě monitoringu domácností a tzv. nulové tolerance zvolil Duchcov jako cestu boje se sociálními problémy města – to byla témata rozhovoru se zástupci místního občanského sdružení Květina, konkrétně s jeho ředitelkou Barborou Bočkovou a pracovníkem nízkoprahového klubu Štefanem Horvátem.

V závěrečné hodině vysílání jsme se starostky Duchcova Jitky Bártové (bez politické příslušnosti) ptali na její pohled na sociální, bezpečnostní a rasovou situaci ve městě, na její názor na neúspěšnou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování i na to, jak chápe svou roli během letních nepokojů. Perspektivu Romů znovu připomínal Jan Oláh. Zatímco podle některých Romů je monitoring šikanou zacílenou právě na ně, podle starostky je to spravedlivé a efektivní opatření, které se snaží nastolit v Duchcově pořádek. Víc než pomyslnou hranici mezi severní a jižní částí města vysvětlila starostka stavební uzávěrou v územním plánu a návrhy Agentury pro sociální začleňování, které fungují v řadě jiných měst, označila za nekonkrétní. Odpověď na otázku, jak z napjaté situace ven, by podle ní mohla přinést chystaná pracovní skupina, která vznikla u kulatého stolu s ministrem vnitra v demisi Martinem Pecinou.

02972909.jpeg