O pořadu Echo Viktora Paláka

Metal – žánr, od kterého se buď dávají ruce pryč, anebo je objímán tak vřele, až se onen stisk stane svazujícím a omezujícím. Žánr, který je živ už několik dekád díky dvěma protikladným přístupům zastávaným fanoušky i hudebníky: na jedné straně mnohdy až kontraproduktivní lpění na tradicích, na straně druhé nesmírná otevřenost vlivům, související s tím, kolik tvůrců pojímá extrémní tvrdou hudbu jako platformu pro velmi osobní vyjádření.

Don’t worry.
I am of beast nature after all
And I have let
it out of its cage.
Even death means Nothing.
(Jarboe: Transmogrification)

Echo Viktora Paláka se zaměřuje na metal, ale i hardcore, dark ambient a všechny jejich početné odnože a fúze, v jeho zorném úhlu je extrémní hudba, jíž ale není důvod se bát. Hudbu stojící povětšinou na temných atmosférách představuje v celé její komplexnosti, s nadšením fanouška, ale zároveň s potřebným odstupem. Zamýšlí se nejen nad kontexty historickými, ale zohledňuje i situaci, ze které hudba v daný moment vyrůstá.

Historie: Pořad se vysílá od dubna 2016.

Všechny díly pořadu najdete zde.

Pořad připravují