Eva Olmerová - Příběh zpěvačky, vzpomínky, dokumenty

30. květen 2014

Eva Olmerová je mnohými hudebními odborníky považovaná za nejlepší českou jazzovou zpěvačku. Její životní osud a potažmo i kariéra byly velmi poznamenány totalitním režimem. Jaroslav Kříženecký se pustil do nelehkého úkolu - napsat její biografii.

NECHCETE ČÍST? POSLECHNĚTE SI CELOU RECENZI!

Od smrti Evy Olmerové uběhlo patnáct let a stejně tak i od její první a jediné vydané monografie. Dost zoufalé na to, že Olmerová byla naší zpěvačkou se zcela jistě světovým hlasem, který se nesmazatelně zapsal do dějin českého jazzu. Teprve až Jaroslav Kříženecký tento nedostatek svou monografií napravuje. Ovšem napsat komplexní, ucelenou a přitom objektivní monografii o Evě Olmerové chce odvahu. Nejen proto, že sama Olmerová byla rozporuplnou osobou, o níž nelze psát jen černobíle, ale zároveň proto, že byla velkou osobností, která se se životem prostě "nepárala".

00174512.jpeg

Ačkoliv Eva Olmerová pocházela z dobré rodiny, neměla na růžích nikdy ustláno ani v životě osobním, ani v kariérním. Mnohokrát narazila na svou velkorysost, nespoutanost a prostořekost. Spolupracovala s tehdejšími hudebními špičkami a její jazzový přednes byl více než procítěný a nebýt režimu v letech šedesátých a jejích inklinací k alkoholu, stala by se světovou zpěvačkou. V našem jazzovém zpěvu zanechala snad nejvýraznější stopu: to prokázaly její neomylný cit pro frázování, bluesová intonace a schopnost modelovat melodické útržky. Dovedla obsáhnout celou oblast jazzového zpěvu od gospelů až po moderní scat, přesto se za vysloveně jazzovou zpěvačku nikdy nepovažovala.

Kříženecký si ve své monografii za primární cíl vytyčil pouze shromáždit všechna důležitá svědectví, paměti a dokumenty. A ten byl nadmíru splněn. Zrekonstruoval životní i kariérní příběh na základě novinových článků, recenzí, zážitků a vzpomínek jejích nejbližších.
Konečně je tu sestavena kompletní diskografie, bibliografie a filmografie Olmerové, na druhou stranu nic jiného nepřináší. Jeho fakta v novinářském stylu s přímými větami, bohužel bez konkrétnějších citací použitého materiálu, jsou jen pouhým souborem vzpomínek na Evu Olmerovou.

00766621.jpeg

Škoda že kniha alespoň na závěr neobsahuje veškerou použitou literaturu, komplexní zhodnocení hudební činnosti, techniky zpěvu a celkového přínosu Olmerové české hudební scéně, možná by se tak stala knihou zcela bezchybnou.

Spustit audio