FairBnB vs. Airbnb: Komunity se bouří proti hotelům duchů

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03750957.jpeg

Platforma Airbnb je v poslední době terčem kritiky za to, že přispívá k růstu nájemného a snižuje dostupnost bydlení. Ve světě proto začaly vznikat iniciativy, které chtějí těmto jevům zabránit a navrátit původnímu nápadu krátkodobých pronájmů pokojů komunitní charakter.

Berlín, Reykjavík, New York, San Francisco, Toronto – to jsou jen některá z měst, do jejichž organismu v posledních letech citelně zasáhlo fungování globální platformy Airbnb. Tu používají miliony lidí ke zprostředkování krátkodobého pronájmu bytů a pokojů. Obyvatelé mnoha oblíbených turistických destinací si rychle začali všímat toho, že pronajímání celých bytů a domů turistům prudce vyhnalo ceny nemovitostí a širší centra měst začala ztrácet trvalé obyvatele. Radnice na sebe s reakcí nenechaly dlouho čekat a začaly pronájmy přes Airbnb regulovat. Například v Berlíně byl již začátkem minulého roku schválen takzvaný Zweckentfremdungsverbot, tedy zákaz neúčelného využití. Podobná opatření následovala i v New Yorku, San Francisku a dalších městech.

Čtěte také

Vyhlášky regulující pronájmy se ze strany obyvatel, kteří čelí rostoucím nájmům, dočkaly převážně pozitivních reakcí. Samy o sobě jsou ale příliš rigidním nástrojem na to, aby dokázaly reagovat jak na dynamicky se vyvíjející internetové platformy, jako je Airbnb, tak na měnící se potřeby městských komunit. To je i jeden z důvodů, proč letos v několika světových městech začaly vznikat iniciativy, které spojuje nálepka FairBnB. Ty myšlenku platforem zprostředkovávajících ubytování nezavrhují. Naopak oceňují její komunitní kořeny, ale snaží se ji modifikovat zdola takovým způsobem, aby přinesla užitek jak návštěvníkům města, tak jeho skutečným obyvatelům. Například pro obyvatele z chudších vrstev totiž může pronájem pokoje být možností, jak si udržet bydlení v rychle se zdražujících oblastech, ze kterých by jinak byli rychle vytlačeni.

03565015.jpeg

Jedním z měst, kde vznikly iniciativy pod hlavičkou FairBnB, je Amsterdam. První výkop učinil tamní institut pro umění, vědu a technologii Waag Society. Už vloni uspořádal workshop o důvěře v ubytovacím byznysu. Ten se především snažil identifikovat cesty, jak vytvořit alternativu k Airbnb, která by nevyužívala data uživatelů ze sociálních sítí, nesledovala jejich aktivity a nevyžadovala detailní osobní informace. Letos v září pak Waag Society iniciovala první dvě schůzky FairBnB hnutí. Na nich se diskutovaly možnosti, jak změnit krátkodobé pronájmy v Amsterdamu tak, aby byly přínosem pro místní komunity. Začátkem listopadu se diskuse posunula už k navrhování struktury alternativní platformy.

Sito Veracruz, jeden z tahounů amsterdamského FairBnB hnutí, jeho požadavky shrnul do třech bodů. Všechny pronajímané nemovitosti by měly být schváleny městem, měly by být rozloženy po jeho různých částech, nejen v centru, a platforma by měla být provozována na bázi družstva. Jeho cílem by neměl být pouze zisk, ale zároveň rozvoj města a lokálních komunit. Zřejmě nejsilnějším požadavkem, který zazníval i na poslední ze schůzek, je nasměrování části zisků z pronájmů do komunitních fondů. Ačkoliv amsterdamské FairBnB hnutí pracuje na plné obrátky, praktický vývoj alternativní platformy se zatím zdá být ještě daleko.

Zatímco aktivity v Holandsku se odvíjí od vývoje alternativní platformy, v kanadském Torontu vznikla aktivistická koalice odborů, hotelového průmyslu a obhájců dostupného bydlení. Počet krátkodobě pronajímaných bytů v nejlidnatějším městě Kanady vzrostl za poslední 4 roky více než osminásobně a v současnosti je zde přes Airbnb k dispozici přes 6 000 celých bytů nebo domů. Podle Lis Pinmentel, která předsedá torontské FairBnB koalici a vede lokální odbory zaměstnanců hotelů, se velkým problémem stávají hlavně takzvané hotely duchů. Tímto termínem označuje pronajímání několika celých bytů jednou osobou nebo firmou.

03749031.jpeg

Koalice sází na klasickou politiku a snaží se prosadit účinnou strategickou regulaci krátkodobých pronájmů pomocí legislativních nástrojů. Ta by měla zajistit, aby pronájmy byly šetrné ke komunitám, nesnižovaly dostupnost bydlení a zároveň neprohlubovaly prekarizaci lidí pracujících v hotelech. Ačkoliv iniciativa vznikla v Torontu, rozrůstá se do dalších měst a regulace chce prosazovat na národní úrovni. Možná i proto se zástupci kanadské pobočky Airbnb nechali slyšet, že jsou připraveni pracovat s úřady na vytvořená jasných pravidel pro krátkodobé pronájmy. Nutno však podotknout, že podobné prohlášení vydali v San Francisku, ale po zavedení městských regulací zareagovali žalobou.

Problémy navázané na rozmach krátkodobých pronájmů nemovitostí se začaly projevovat teprve nedávno. A tak jsou hnutí, která se je snaží řešit, teprve v plenkách. Kanadská koalice FairBnB ale už rozšiřuje své působení i do USA a Sito Veracruz sdílí zkušenosti z Amsterdamu různě po světě. Dá se proto očekávat, že podobné aktivity budou vznikat v dalších městech. Možná podobně rychle, jako vznikla obliba samotného Airbnb.