Jan Patočka očima filozofa Jana Sokola

20. březen 2012

Uplynulo 30 let od smrti jednoho z největších českých filozofů, který vstoupil do českých dějin nejen jako žák a pokračovatel Edmunda Husserla a Martina Heideggera, ale taky jako velký bojovník za svobodu a proti komunistické moci.

Jan Patočka byl jedním z prvních mluvčí Charty 77 a za svou osobní statečnost taky zaplatil, jeho předčasnou smrt způsobily výslechy StB. O muži, na kterého bychom neměli nikdy zapomenout, jsme mluvili s profesorem filozofie Janem Sokolem. Toho s Janem Patočkou spojovala nejen láska k vědění, ale taky láska k jeho dceři, kterou si Jan Sokol vzal za manželku.

Jana Patočku sice významně ovlivnil Edmund Husserl, na rozdíl od zakladatele fenomenologie ale Patočka nevnímal filozofii striktně jako vědu. Během svého studia na univerzitě v Heidelbergu se seznámil s ontologickým přístupem a filozofie pro něj získala nový rozměr. Pronikl do filozofie dějin, filozofie společnosti a po prohlubování a propracovávání svého myšlení se pak věnoval ideologické každodennosti komunistického Československa. Pomyslnou poslední kapkou, která ho politicky zaktivizovala, byl proces s kapelou Plastic People of the Universe. Jako jeden z mluvčích Charty 77 se stal už definitivně trnem v oku Státní bezpečnosti, která se postarala i o Patočkův konec. 13. března 1977 Jan Patočka na následky psychického i fyzického násilí během výslechů StB umírá.

02585554.jpeg
autoři: Ivana Veselková , Susana
Spustit audio