Motýlí efekt: Malířská teorie chaosu

21. leden 2013

Motýlí efekt je metaforický termín z oblasti fyzikální teorie chaosu, který popisuje chování nelineárních dynamických systémů a jejich nepřímo úměrnou závislost na výchozích podmínkách. Je to ale zároveň i název nové výstavy v pražské Galerii Rudolfinum, která má svojí koncepcí navazovat na předchozí představení současných britských malířů Beyond Reality.

Proč výstava nese název Motýlí efekt? a co má společného s teorií chaosu, vysvětluje kurátor Petr Vaňous. „Současné umění, nebo umění vůbec, se vždy pohybuje v nějakých počátcích a nějakých důsledcích, ale nikdy není přesně určitelné, kde ty začátky a ty konce jsou. Naopak je to permanentní proces, který se cyklicky opakuje, ten konec zase začíná novým začátkem, čili celá tahle výstava nebo současný obraz, který je tady prezentován, se opírá o tuhle metaforu zrcadlení začátků a zrcadlení konců. To samé se stává tématem výstavy, a proto jsou ty obrazy otevřené platformy.“

Na výstavě je zastoupeno šest současných malířů (pět Čechů a jeden Slovák), jmenovitě Lubomír Typlt, Jiří Petrbok, Martin Gerboc, Daniel Pitín, Adam Štech a Vladimír Véla. Podle kurátora Petra Vaňouse každý ve své práci zmíněné téma určitým způsobem reflektuje, každý ale z jiných pozic.

02812082.jpeg

Svoje východiska popisuje Adam Štech. „Vedle elementárních malířských problémů, jako je kompozice, práce se světlem, s barvou a s prostorem, dlouhodobě pracuju s citacemi. Celý proces začínám sbíráním obrazových podkladů, které následně komponuju v počítačovém programu, a to mi slouží jako předloha. Takže ty fragmenty těch konkrétních autorů nebo zprofanovaných obrazů tam třeba na první pohled nejsou úplně patrné, protože se propojí s tím kontextem ostatních věcí.“

Daniel Pitín se jako jediný z vystavujících neomezil pouze na obrazy, ale na výstavu přispěl i dvojicí videí. V nich uplatňuje strategii tvůrčího zásahu do už existujících filmů. „Pomocí digitálních technologií animuji určité části z detektivních filmů nebo tady přímo ze Spalovače mrtvol od Juraje Herze a vlastně překrývám části toho příběhu, ten příběh si osvojuji a vkládám do něj nějakou svoji interpretaci a svoji vlastní atmosféru.“

Výstava Motýlí efekt? bude v prostorách Galerie Rudolfinum k vidění do desátého března, poté trilogii současného malířství ukončí výstava Nightfall, která představí umělce z východní Evropy.

autor: Jiří Špičák
Spustit audio