Na Letné stojí nejstarší kolotoč v Evropě

11. únor 2014
00354439.gif

V Praze na Letné stojí nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě. Národní technické muzeum ho v roce 2004 koupilo ve velice špatném technickém stavu a teď se chystá na jeho rekonstrukci. Bude k ní potřebovat 6 milionů korun.

Jde o nejstarší dochovaný kolotoč v Evropě, který nechal Josef Nebeský postavit již před více než sto lety. Historie letenského kolotoče je poměrně dobře zdokumentována díky tomu, že se do dnešních dnů zachoval nejen původní plán, ale i veškerý spisový materiál městského stavebního úřadu z let 1892 - 1894.

Mluvčí muzea Kateřina Saparová prozradila, že přispět může úplně každý - více v Audiogalerii

Kolotoč nejprve stál v letech 1892 - 1893 na Královských Vinohradech, nedaleko dnes již neexistující zájezdní hospody "Na Kravíně". Jelikož se jednalo o provizorium postavené ze dřeva, nepodléhala na Vinohradech tato stavba vydání stavebního povolení. Lze však předpokládat, že zde byla postavena pro letní sezonu roku 1892, což je tedy datum jejího vzniku.

00354441.jpeg

Kolotoč má dodnes původní dřevěný pavilonek, který je vybudován na půdoryse pravidelného dvanáctiúhelníku o rozpětí 12 metrů s jehlanovou střechou. Interiér kolotoče je zařízen téměř v původní podobě z roku 1892.

Na točně je umístěno 21 koní různých velikostí a 4 autíčka. Dvě jsou dřevěná a dvě plechová a odpovídají automobilům ze 30. let 20. století, kdy také pravděpodobně doplnila tento kolotoč. Točna je poháněna elektromotorem, který zde byl prvně instalován již ve 90. letech 19. století.

V době, kdy kolotoč stál na Královských Vinohradech, byl poháněn "tlakem obíhajícího sluhy", který v prostoru pod podlahou neustále chodil kolem dokola a tlačil před sebou vzpěru podlahy.

Více než sto let fungoval tento provizorní kolotoč bez větších zásahů. První větší rekonstrukci si v roce 1995 vyžádala hniloba dřevěných konstrukcí a nefunkční střecha.

Restaurátoři bojují s hnilobou
Tato obnova byla provedena restaurátorským způsobem dle původního plánu a za památkového dohledu Pražského ústavu památkové péče.

V průběhu své historie změnil kolotoč několikrát svého majitele. Díky prostředkům Ministerstva kultury ČR ho v listopadu 2004 koupilo do svých sbírek NTM. Cílem muzea je dokončit památkovou obnovou tohoto technického unikátu a opět kolotoč provozovat.

Při rekonstrukci, kterou kolotoč prošel před deseti lety, byla opravena pouze budova (dřevěná konstrukce, střecha), nikoliv kolotoč jako takový. Nyní je proto nutné opravit točnu, všech 21 koní, 2 dřevěná a 2 plechová autíčka a čápa. Dále se plánuje oprava stahovacích rolet, úpravy okolního terénu, odvodnění, oprava elektrorozvodů a oprava elektrických svítidel. Webové stránky Národního technického muzea

Spustit audio
autoři: Monika Horská, Národní technické muzeum