Stopa legionáře je svěží komiksová vzpomínka na patriotismus

03276259.jpeg
03276259.jpeg

Ke stoletému výročí založení českých legií vychází zajímavý počin nakladatelství Argo, populárně naučný komiks Stopa legionáře, který původně vznikal pro časopis ABC.

Příběhem nového komiksu nás provádí mladý poručík Fanda a mluvící vojenská klisna Kyra, kteří padli v bitvě u Zborova a nyní nám jako duchové předávají své vzpomínky na velkou válku, události s ní související a hlavně na legionářskou historii.

Všechny informace nám jsou předávány ve velmi ucelených, hutných a dostatečně výmluvných replikách, často i s nadhledem a humorem. Je ale potřeba zdůraznit, že jde o komiks populárně naučný, nedá se k němu tedy přistoupit jako k neomylné a vyčerpávající studnici vědění. Snaží se velmi zdařile postihnout velké časové období, nastínit situace z různých pohledů a komentovat dění, ale pro hlubší porozumění problematice dané doby je potřeba sáhnout po odlišných textech. Komiks svůj žánr nicméně naplňuje dostatečně.

03276257.jpeg

To, že je pro popularizování a hlavně připomenutí si historických událostí první světové války zvolena právě forma komiksu, pokládám za velmi šťastné. Nakladatelství Argo navíc navazuje na Ještě jsme ve válce, kterým v roce 2011 prakticky otevřelo dveře dokumentárnímu komiksu. I díky tomu mají komiksoví tvůrci možnost předávat svědectví doby atraktivní formou, což dělá i tato kniha.

První viněta komiksu začíná v létě 1918 a po představení Fandy a Kyry se vracíme do roku 1914 a k událostem, které začátku první světové války předcházely. Stopa legionáře nás zavede na všechna bojiště velké války, na nichž se naše jednotky objevily, a také nás seznámí s událostmi, jakými byla bolševická revoluce nebo rozpad Rakouska-Uherska a vznik našeho státu.

03276258.jpeg

Kresba je lehce naivní, ale v rámci české produkce a hlavně s přihlédnutím k médiu, pro které byl komiks původně psán, je pořád nadprůměrná. Každá strana je značně edukativní a emotivní, až patetická. Pokud je patos použitý správně, většinou nevadí, ale v některých případech až přetéká.

Stopa legionáře čtenáři připomene časy, které pro naši zemi znamenaly hodně – a nemluvím jen o vzniku republiky, mluvím také o vlastenectví, které náš národ od té doby moc nezaznamenal. Ráno, když se probouzím, hledím z okna naproti posteli k české vlajce a k památníku na pražském Vítkově, který byl původně postaven k uctění památky českých legií první světové války a odboje. A tento komiks je velmi zdařilou symbolickou poctou k uctění té samé památky.

Stopa legionáře: Michal Kocián a Zdeněk Ležák (Argo, 2014)

03276256.jpeg