Diagnóza F: Prohibicí proti epidemii?

27. září 2012

Diagnóza F se tentokrát vydala na cesty. Začali jsme u nás doma – je prohibice šťastným řešením epidemie úmrtí na požití jedovatého metylalkoholu nebo existují jiné, efektivnější způsoby řešení dané situace? Co bylo možné udělat jinak a jaké nestandardní okolnosti situaci ztížily?

Od neinfekční epidemie je jen kousek k infekčním epidemiím. Čeští uživatelé drog jsou výrazně zdravější než uživatelé drog v jiných zemích. Čím je to dáno? A co naopak působí tak fatální škody na zdraví mezi uživateli drog v Rusku? Jaké jsou skutečné účinky drogy zvané „krokodýl“, o které se říká, že vám po několika užití doslova „sežere“ části tkání? Kdy se tato droga dostane k nám? A jaké další hrozby se k nám mohou ještě dostat?

Na tyto a mnohé další otázky odpovídal tentokrát epidemiolog a supervizor výzkumu Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Avizované cestování Diagnózy F bylo spojené s nahlédnutím na drogovou situaci v Rusku a na středním východě. Obě destinace jsou z epidemiologického hlediska velmi zajímavé. Podobně jako myšlenka, že když z celosvětové produkce opia (z níž 95% spadá do Afghánistánu) odečtete opium, z nějž se vyrábí farmaka, to, které je zneužito uživateli drog (ve formě opiátových drog) a to, jež je zabaveno policií, stále vám třetina odhadovaného množství chybí. Kdo na ní sedí a co s ní plánuje udělat? I to zaznívá v Diagnóze F.

Celý rozhovor se do vysílání nevešel. V 52 minutách rozhovoru (v záznamu) se tak navíc dozvíte třeba to, jaká je realita protidrogové politiky v Rusku (průměrně v tématu orientovaní jedinci budou zřejmě nechápavě kroutit hlavou) a v Afghánistánu.

Spustit audio