Jak zajistit bezpečný prostor pro queer žáky? Festival Mezipatra připravil workshop pro vyučující

10. listopad 2021

„Poprvé jsem takovou situaci řešila před patnácti lety, nepřipadala jsem si vůbec připravená,“ popisuje tranzici dítěte ve své třídě učitelka základní školy. Mají vyučující oficiální metodiku pro práci s coming outem nebo tranzicí svých studentů a studentek nebo se spoléhají na intuici? Jak komunikovat ve škole s queer žactvem, aby se všichni, včetně rodičů, cítili vyslyšeni a bezpečně?

„Radila jsem se s psycholožkou, abych něco neudělala špatně. Osvědčilo se mi hodně intuitivní, řekněme takové mateřské chování,“ pokračuje paní učitelka. Nyní se cítí v takové situaci lépe, stále ale naráží na momenty, se kterými je složité pracovat. Proto na workshop Mezipater přišli i mluvčí z organizací jako Sbarvouven.cz nebo Jules a Jim. Jednotlivé otázky, které vyvstaly z debat, tak nezůstaly bez odborných odpovědí.

„Na dnešní workshop jsme si připravili tři aktivity, kde se účastníci a účastnice zapojí se svými nápady, jak dané situace ve školním prostředí řešit,“ říká průvodkyně setkání Marcela Macháčková. Jak řešit homofobii nebo coming out trans studenta nebo studentky, bylo téma nejen pro vyučující, ale také zúčastněné psycholožky a metodičky vzdělávání. „Z naší zkušenosti nejlépe reagují třídní kolektivy, děti jsou v dnešní době dobře edukované i třeba z různých seriálů,“ sdílí svou zkušenost školní psycholožka.

Na vzdělanost v oblasti genderu, trans osob a queer lidí obecně upozorňuje i lektorka primární prevence a metodička Agáta Hrdličková. „Je to úplně klasická situace ze škol, které obcházím. Studující vědí skoro všechno, jen si potřebují zažít to, že je někdo uznává a chápe, že je s nimi někdo ochotný vůbec mluvit o těchto tématech,“ říká.

I přes otevřenost neziskových organizací, populární seriály pro teenagery a snahu učitelského sboru situaci často komplikuje například rodinné zázemí, zneužívání sociálních sítí nebo obyčejná neznalost.

Jak často se v současnosti vyučující setkávají s agresí vůči queer komunitě a homofobií u dětí a jestli jsou genderově rozlišené toalety nebo pokoje na výletě součást problematiky, se dozvíte v reportáži.

Spustit audio

Související