Jiří Franta, David Böhm: Ani den bez čárky!

23. leden 2013

Nulla dies sine linea – „ani den bez čárky“ – je kniha, která shrnuje práci umělecké dvojice Jiří Franta a David Böhm od roku 2006 do roku 2012. 200 stránková publikace zachycuje vývoj témat a přístupů, které trojnásobné finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého zajímají a jimž se dlouhodobě věnují.

Děje se tak prostřednictvím statí několika odborníků, např. Tomáše Pospiszyla, Edith Jeřábkové nebo Jana Zálešáka, kteří se k tvorbě a jejím principům volně vyjadřují. Kategorie jako časosběr, rukopis, spolupráce anebo ilustrace-komiks jsou jednotlivými autory chápány ze široka a přinášejí řadu zajímavých asociací. Publikace na pomezí katalogu a knihy je poutavým prolnutím textu a obrazového materiálu, které činí z tohoto – jak sami autoři říkají – „polotovaru“ nevšední dobrodružství.

S autorem grafické podoby knihy výtvarníkem Markem Medunou jsme se bavili nejen o vývoji tvorby dvojice Franta, Böhm, o jeho vztahu k ní nebo o současném postavení kresby na české výtvarné scéně.

Spustit audio