Karel Císař: Věci, o kterých s nikým nemluví

20. červenec 2010

Filozof a učitel VŠUP Karel Císař vydal knihu o současném českém umění Věci, o kterých s nikým nemluvím. Jedná se ale zároveň i o zpětný katalog ke dvěma bienále mladého umění, která proběhla v roce 2005 a paradoxně v roce 2008. Na obou bienále vystavovali titíž umělci, nejednalo se ale o identické výstavy.

Karel Císař, v tehdejších recenzích připodobňován k slavné kurátorce Catherine David, vytvořil ojedinělý kurátorský projekt, kde představil nejen vývoj samotných umělců s tříletým odstupem, nýbrž i současné umění. Proto je kniha jak katalogem, tak ojedinělou publikací o umění dneška. Ve výstavách vedle sebe postavil etablované umělce a ty, kteří se před pěti lety začali představovat veřejnosti. Mnozí z nich jsou dnes laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého a vystavují na světoznámých výstavách, jako například Kateřina Šedá či Eva Koťátková.

Karel Císař sám nejlépe vysvětluje své počínání v úvodu knihy Věci, o kterých s nikým nemluvím: „Přítomná publikace uzavírá projekt, jehož předchozí dvě etapy sestávaly z 5. bienále mladého umění Zvon 2005 a ze 6. bienále mladého umění Zvon 2008. Podobně jako se tyto dvě výstavy nesnažily přinést neutrální pohled na současné umění, ale spíše kriticky přehodnotit své institucionální předpoklady, ani tato publikace nepředstavuje pouhou dokumentaci realizovaných výstav. Monografie Věci, o kterých s nikým nemluvím chce odkrýt skrytá východiska obou ročníků bienále a zároveň nepřímo naznačit vývoj, jímž se české umění v současnosti ubírá. Tomuto záměru odpovídaly i podoby obou výstav. (...) Teprve v této publikaci se však čtenářům dostává do rukou nejsilnější nástroj, s jehož pomocí mohou nahlédnout, k jakému pohybu v pracích jednotlivých umělců i v celém českém umění v poslední době došlo. Společná knižní prezentace obou výstav tak ukazuje konstanty i proměnné současného českého umění. Ke konstatování patří nejen zájem o společenské otázky, ale i nová reflexe vlastních předpokladů v umění a v kultuře blízké minulosti.“

Poslechněte si krátký rozhovor s Karlem Císařem.

„Ke slovu se tak dostanou i ti, jimž je vyjádření často odpíráno. Jsou to totiž právě umělci, kdo za mne dokážou říct věci, o kterých s nikým nemluvím.“

autor: Barbora Sedláčková
Spustit audio