Lenka Sýkorová mapuje nezávislé galerie

26. červen 2012

Lenka Sýkorová, kurátorka výstavního prostoru Altán Klamovka a absolventka doktorského programu Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem, se ve své dizertační práci věnovala vývoji nezávislé galerijní scény v České republice.

Svoji práci o nezávislých galeriích v posledních 20 letech vydala Lenka také knižně pod názvem Konečně spolu, navíc na toto téma zřídila webovou doménu www.actiongalleries.info. Společným znakem nezávislých galerií jeto, že v nich většinou roli kurátorů zastávají sami umělci a umělkyně, kteří zároveň provoz těchto galerií sami financují. Nezávislé galerie vznikají často ve velmi netradičních prostorech – například ve výkladech obchodů, ve stavebních buňkách nebo dokonce v kaluži.

Spustit audio