Linka důvěry: První pomoc po telefonu

20. říjen 2011
02444502.jpeg

Když už nevíme, kam se obrátit, když už máme pocit, že z naší situace není východisko nebo si prostě „jen“ nevíme rady a nemáme nikoho, s kým bychom mohli o svých problémech mluvit, můžeme se obrátit na Linku důvěry.

Těch v ČR funguje hned několik. Jednu z nich provozuje Centrum sociálních služeb Praha. Vedoucí Pražské linky důvěry, Bc. Lucie Hermánková, přijala pozvání do Diagnózy F.

Na Pražskou linku důvěry se nejčastěji obracejí lidé mezi 30ti a 60ti lety, což je ovlivněno i tím, že pro děti i pro seniory existují jiné, jim určené linky. Zpravidla chtějí řešit témata, která logicky souvisí s touto cílovou skupinou – jedná se o problémy ve vztazích partnerských, rodinných, pracovních, ale i ve vztahu k sobě. Kdy je nejvíce telefonátů? Existují nějaká konkrétní náročná období, např. Vánoce, během kterých na Linku důvěry volá více lidí? „Někdy to vypadá tak, že my lidé jsme schopni krizová období překlenout a zhroutit se až po nich,“ říká Lucie Hermánková.

Někdy si pracovníci linky říkají, že kdyby volající neodkládal řešení své situace až na dobu, kdy problém svými silami už opravdu nezvládne, ale obrátil se na službu třeba již před třemi měsíci, kdy se problém objevil a začal se rozvíjet, bylo by jeho řešení snadnější.

02466790.jpeg

Bc. Lucie Hermánková, psychoterapeutka a supervizorka se zaměřením na krizovou intervenci, spoluautorka a lektorka výcvikového kurzu Telefonická krizová intervence. Vedoucí Pražské linky důvěry, Centra sociálních služeb Praha.

Literatura:
Vodáčková Daniela a kol.: Krizová intervence
Špatenková Naděžda a kol.: Krizová intervence pro praxi

Odkazy:
Pražská linka důvěry, Centrum sociálních služeb Praha