Nutkavý stvořitel Adolf Wölfli

02570783.jpeg
02570783.jpeg

V Galerii hlavního města Prahy, konkrétně v Domě U Kamenného zvonu můžete do 27. května vidět výjimečnou monografickou výstavu jednoho z nejpozoruhodnějších umělců 20. století, Adolfa Wölfliho.

„A co na tom? Je to tak. Bengálské ohně a blesky metané hlavní našeho nevyčerpatelného superděla nikdá neustanou. Nové ‚Óbrdílo Sv. Adolfa‘ se opět rozšíří na všechny světové strany větrné růžice a rozměrů nabude mnohem větších než kdy předtím.

Tato slova pocházejí ze Zeměpisných a počtářských sešitů Adolfa Wölfliho (1864–1930). Švýcarský sirotek po alkoholikovi a námezdní dělnici se ze sociálního dna dostal pouze do vězení za sexuální obtěžování dívek a vět­ši­nu ži­vo­ta strá­vil v lé­čeb­ně pro du­šev­ně choré ve Wal­dau u Ber­nu, kde mu byla diagnostikována schizofrenie. Svou společenskou izolaci a psychickou chorobu ovšem dokázal přetavit v obrovský kreativní potenciál. Postupně vytvořil vlastní složitý a rozsáhlý vesmír. Pro něj vymyslel nový místopis, historii a dokonce i novou číselnou soustavu.

„V plné kráse tu vidíme triumfátora, jenž je zároveň obětí; ještě nikdy nebyl líc mince v takovém kontrastu s rubem: na jedné straně se topoří ve štvanici na nebohá děvčata, na straně druhé s bohorovným klidem, byť zavřený na doživotí, stojí s vyhrnutými nohavicemi a s bagem ve tváři před hromadou svých výtvorů, jejichž celek tvoří jedno ze dvou tří hlavních děl 20. století: ‚A nechť se stane, co není. Amen, amen – staniž se. A stane se,‘“ řekl o Adolfu Wölflim otec surrealismu André Breton. Psy­chi­atr Wal­ter Mor­gen­tha­ler Wölfli­mu za­svě­til kni­hu Du­šev­ně ne­moc­ný ja­ko umě­lec (1921), v níž byl vů­bec po­pr­vé psy­chi­at­ric­ký pa­ci­ent ozna­čen za uměl­ce.

02570715.png

Poslechněte si rozhovory s kurátorkou Terezií Zemánkovou a autorkou výtvarné a architektonické koncepce výstavy Ivanou Brádkovou a také ukázky z hudby inspirované dílem Adolfa Wölfliho uvnitř pozvánky!

Další informace a virtuální prohlídku expozice Stvořitel Universa, kterou můžete v Domě U Kamenného zvonu navštívit do 27. května, najdete na stránkách Galerie hlavního města Prahy a na www.adolfwolfli.cz.