Po dvou se to lépe táhne

14. říjen 2011

I když patří sloveso „jít“ v naší mateřštině k těm nejužívanějším, praktická rovina jeho významu za touto četností víc než pokulhává. Nemusíme si přitom příliš sahat do svědomí, abychom zjistili, že životní styl většiny z nás s chůzí dvakrát nepočítá.

Chuť chodit pěšky se často snižuje s velikostí města, v němž žijeme. Právě v reakci na tyto skutečnosti vznikl portál Podvou.cz, usilující nejen o pozvednutí počtu chodců, ale také jejich komfortu v českém hlavním městě.

Podle Ústavu dopravního inženýrství se pěšky po Praze pohybuje necelá čtvrtina z nás. Hlouček chodců pak nejvýrazněji zaostává za těmi, kteří využívají MHD, a také za 33 % řidičů v pražských ulicích. Úleva dopravní situaci ovšem představuje až druhotný pozitivní efekt, který může přesun pěšmo přinést. Bědování nad nedostatkem pohybu si můžeme při troše kalkulování odpustit. Cesta do školy, do práce, na nákup nebo schůzku se promění, občerstvíme-li ji vynecháním jedné či několika zastávek, abychom její zbytek urazili levněji, zdravěji, zkrátka po svých.

Z výzkumů kvality života v různých evropských městech vyplývá, že veřejnost klade stále větší důraz na mobilitu. Vzdálenosti mezi místy, kde žijeme, pracujeme a kde trávíme volný čas, se nejen v těchto milionových metropolích zvyšují, přesun je tedy tím, oč tu běží. K rostoucímu hospodářství a zájmům národních politik pak patří stupňující se nároky na hustotu dopravy. Východisky, jak oba trendy provázat a neopomenout dopad na životní prostředí, se zabývají různé koncepce udržitelné dopravy a mobility. Že jsou pozitivní důsledky pohybu pěších po městě přehlíženy, si už v roce 2004 uvědomili v Londýně a dokumentem Making London a walkable city: The walking plan for London definovali tzv. pět „C“ - hesel strážících komfortní pohyb pěších po městě. Tvůrci studie si navíc uvědomili přímou úměru počtu chodců v ulicích vůči výskytu služeb, zelených ploch, nemovitostí i vůči bezpečnosti.

Londýnská „céčka“ zrcadlí hned několik neduhů, z nimiž se potýkají také pražští chodci. Některé jsou jasným důkazem, že Praze vládnou auta, nikoli chodci. Chodník náhle končící, fungující jako odstavné parkoviště nebo místo pro dopravní značení není výjimkou. Vedle objemnějších překážek tu jsou malé a zákeřnější v podobě všudypřítomných psích exkrementů či odpadků. Být starcem, vozíčkářem, příp. matkou s kočárkem vyžaduje pro výlet městem téměř důmyslnou strategii. Návaznost cest pro pěší, přehlednost snoubící se s bezpečností a čistota jsou dokumentem nejčastěji skloňované hodnoty.

02459122.png

Portál Podvou.cz – provozovaný občanským sdružením Za lepší život v Praze – navíc chodce z výše zmíněných důvodů nenechá po Praze bezcílně bloumat a nabízí několik navigačních pomocníků pro mobilní telefon nebo výběr organizovaných vycházek za kulturou či zelení. Sympaticky se tak připojuje např. k milovníkům kol z Auto*Matu a jejich Zelené mapě a pomáhá obyvatelům Prahy vnímat život ve městě z jiné perspektivy. Kromě oné zdraví prospěšné také z té, která má zúčastněným odhalit dosud skrytá zákoutí a obohatit je o nové podněty.

Spustit audio