Poruchy osobnosti: (NE)normální život

18. březen 2011

Poruch osobností je mnoho. Zpravidla se vyznačují tím, že člověk, který jimi trpí (nebo některou z nich) na některé věci reaguje příliš a na jiné věci vůbec. Zpravidla jsou ty reakce ale odlišné od běžných reakcí okolí, což mu znesnadňuje normální fungování ve společnosti. Vznikají z části v důsledku vrozených dispozic, z části vlivem prostředí, v němž vyrůstáme.

Někdy je možné na ně nahlédnout, uvědomit si je a pracovat s nimi, málokdy jsme ale my těmi prvními, kdo o nich ví. Naopak. Pro nás jsou přece naše reakce přirozené.

Do Diagnózy F přišla tentokrát Renata Tumlířová, předsedkyně a ředitelka občanského sdružení Kaleidoskop, které s lidmi s poruchou osobnosti pracuje a realizuje zároveň jedinou terapeutickou komunitu u nás, specializující se právě na tuto cílovou skupinu. Příběhy lidí, které vyprávěla, byly tak běžné, že by se mohly stát komukoliv z nás, a tak neobyčejné, že stojí za to o nich přemýšlet.

02287507.jpeg

Renata Tumlířová
Žila 11 let v USA, kde studovala psychologii a poradenství a léčbu závislostí, pracovala na klinice pro péči o osoby s posttraumatickým syndromem. Absolvovala stáž v Henderson Hospital v Anglii. V roce 2006 založila Terapeutickou komunitu Kaleidoskop.

Odkazy:
Kaleidoskop, o.s.
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

Literatura k tématu:
Praško, J.: Poruchy osobnosti
Röhr, H. P.: Hraniční porucha osobnosti

Spustit audio