Požehnání a kletba Čtyřlístku

02838955.jpeg
02838955.jpeg
Autor, duchovní otec a výtvarník Čtyřlístku Jaroslav Němeček zavítal do studia Radia Wave v souvislosti s premiérou nového celovečerního snímku o známé kreslené čtveřici. Trojrozměrně dvourozměrný snímek z Třeskoprsk se však nestal jediným tématem vyprávění legendárního kreslíře.

Dostali jsme se k samým počátkům Čtyřlístku do roku 1969, ke vzniku podoby a jmen figur, k inspiračním zdrojům a důležitosti manželek i k nakladatelským těžkostem, porevolučnímu boji s konkurencí a děsivě blikajícím počítačům. Pro Jaroslava Němečka jsou však jeho čtyři malovaní kamarádi spíše požehnáním než těžkostí a s jejich soudobou prostorovou podobou je spokojen. Přesto na sebe prozradil, že už by si přeci jen možná zkusil odejít i do důchodu...