Projekt Metropola

29. červen 2011

Urbánne centrá plné ruchov, vizuálnych symbolov, chaosu i prepracovaného vnútorného systému fascinujú umelcov už odnepamäti, spomeňme napríklad futuristov alebo situacionistov.

Tepnou miest je hromadná doprava, ktorá vytvára určitý anonymný medzipriestor každodenne zdieľaný miliónmi ľudí z často odlišných protipólov spoločnosti. Práve MHD slovenského hlavného mesta sa stalo hlavným objektom záujmu v projekte Metropola, ktorý vznikol v koncepcii Lukáša Jakubisa. Jeho gesamtkunstwerk zahŕňa knihu, video, inštaláciu i audio kompiláciu, ktorá obsahuje jednak pôvodné sample z prostredia mestskej hromadnej dopravy, ako aj ich rekontextualizácie. „Dopravné“ sample boli použité v trackoch bratislavských producentov ako Stroon, Batcha de Mental, Karaoke Tundra, atď. Projekt Metropola vznikol ako diplomová práca na Katedre Vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ukončením štúdia ale jeho potenciál nekončí.

CD so samplami z MHD i trackmi si môžete stiahnuť z webu.

autor: Lucia Udvardyová
Spustit audio