Průmysl není život – život je společnost. Čeká nás smart venkov a společnost 4.0

18. leden 2022

Lucie Nencková je zakladatelkou neziskové organizace ISFOR – Institut pro společnost 4.0. Potkali jsme se spolu před víc jak třemi lety na jednom pražském swapu oblečení, kde prezentovala výsledky své disertační práce o nakládání s textilním odpadem v českých domácnostech. Pomáhala s vytvořením dokumentu pro Ministerstvo pro místní rozvoj s názvem  Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony. O chytrých řešeních jsme se bavili i v Podhoubí.

„Environmentální Kuznetsova křivka je můj oblíbený model, protože je nesmírně jednoduchý. Ukazuje bod zlomu, ve kterém je společnost dost bohatá na to, aby si uvědomovala, co vlastně potřebuje, a životní prostředí se nakonec ukazuje na prvním místě,” navazuje na tři roky staré setkání Lucie Nencková vzpomínkou na slavný ekonomický model, který původně ukazoval na diagramu obráceného písmene U vztah mezi ekonomickým růstem a sociální nerovností.

Lucie Nencková

Pokud jde o environmentální krize dneška, jako je oteplující se klima, vymírání druhů nebo ztráta biodiverzity – i na tyto krize byla adaptována koncepce chytrých řešení. Smart city je sousloví minulého desetiletí, které vlivem různých politických rozhodnutí, ale i nešikovného využívání, jehož symbolem jsou chytré lavičky, prošlo určitou krizí důvěry. S novým přepracováním a adaptací na specifickou hustou síť malých obcí v Česku už se nemáme bavit tolik o městech, jako spíš o chytrém venkově nebo o chytrých regionech.

„Velice často jde o sběr velkých dat, hlavně jde ale o to, umět je analyzovat a využít k rozhodovacím procesům na úrovni samospráv. Jednotlivá řešení pak jsou vždy v každém regionu jiná,” říká Nencková a dodává, že mezi chytrá řešení spadá i využití obecního majetku k pořádání swapů nebo ke zřízení šicí dílny, což jsou příklady mechanismů oběhového hospodářství.

Co je to resilience a jak se pojí s lokálními ekonomikami? Jaká řešení jsou smart? Jak nám může digitalizace pomoci s řešením environmentálních krizí? Pusťte si celé Podhoubí.

Spustit audio